Община Стрелча

Навигация

English

Проекти

Идейни проекти

 1. „Подобряване на транспортното обслужване на ДСП в община Стрелча чрез закупуване на нов специализиран автомобил за социални услуги“
 2. „Обновяване на Централна градска част“
 3. „Изграждане на канализационна мрежа в с.Смилец, с.Дюлево, с.Блатница и с.Свобода“
 4. „Подобряване на водоснабдяването в гр.Стрелча чрез изграждане на водопровод на ул.Д.Благоев“ и ул.„Витоша“
 5. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води гр. Стрелча“
 6. „Изграждане на туристически информационен център в гр.Стрелча“
 7. „Оформяне на туристическа еко–пътека“
 8. Реконструкция на път, осигуряващ достъп до минерален извор „Банчето“

Работни проекти

 1. „Основен ремонт на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ — саниране, подмяна на дограма и улуци, отоплителна инсталация, котелно и нафтово стопанство“
 2. „Допълнително водоснабдяване на град Стрелча от яз. Черешка“
 3. „Корекция на река Стрелчанска луда Яна“
 4. „Ревитализация на археологически обект „Жаба могила“
 5. „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на улици в гр.Стрелча.“

Изпълнени проекти

 1. „Предоставяне на училищен автобус за нуждите на образованието в гр. Стрелча“
 2. „Заетост при младежите и обновено училище за 250 деца от Община Стрелча“ — ФАР
 3. „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и подобряване на улична мрежа в град Стрелча“ — САПАРД

гр.Стрелча