+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 680
сряда 31 юли 2019 - 17:23:10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 680
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:     Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2019г. за продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управелние и разпореждане с общинско имущество на наследници на Динка Светозарова Кунчева, собственици на законно построена сграда в УПИ ІХ – 1696 в кв. 79 по плана на гр. Стрелча. Одобряване на изготвената оценка от лицензиран оценител на стойност  6800. 00 лв. без ДДС.

     На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.3  от ЗОС , чл.4 ал.3, чл.46 ал.3  и чл.59 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:

изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.