+ A | - a | A
· ОУП
'Решения'
Р Е Ш Е Н И Е № 1143
Относно: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по проект "Нови възможности за грижа” по ОПРЧР.
петък 30 октомври 2015 - 16:26:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1142
ОТНОСНО: Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг за захранване на обект: К
петък 30 октомври 2015 - 16:24:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1141
ОТНОСНО: Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг за захранване на обект: К
петък 30 октомври 2015 - 16:22:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1140
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анка Петрова Кътева
петък 30 октомври 2015 - 16:20:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1139
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Александър Янков Янков
петък 30 октомври 2015 - 16:19:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1138
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ани Пайтакова
петък 30 октомври 2015 - 16:15:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1137
ОТНОСНО: Приемане на проектобюджета на община Стрелча за 2016г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018г.
петък 30 октомври 2015 - 16:13:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1136
ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на дървесина от общ. Горски територии през 2016г.
петък 30 октомври 2015 - 16:11:45 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1135
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2015год. за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС и чл.47 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпо
петък 30 октомври 2015 - 16:09:51 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1134
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на Христоско Николов Узунов
петък 30 октомври 2015 - 16:08:02 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 76 77 78
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.