+ A | - a | A
· ОУП
'Решения'
Р Е Ш Е Н И Е № 409
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на обС гр. Стрелча за 2012г.
четвъртък 21 февруари 2013 - 16:48:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 408
ОТНОСНО: „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2013г.
четвъртък 21 февруари 2013 - 16:45:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 407
ОТНОСНО: „Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2012г”
четвъртък 21 февруари 2013 - 16:42:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 406
ОТНОСНО: Постъпили молби на настоящи наематели на имоти ОС в община Стрелча и Кандидатстването им по различни Европейски програми и включването им в схеми и мярки финансирани от Европейския съюз
четвъртък 31 януари 2013 - 19:40:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 405
ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинска администрация Стрелча касаеща дирекция » Устройство на територията, МДТ,Общинска собственост, евроинтеграция, хуманитарни и стопански дейности»
четвъртък 31 януари 2013 - 19:38:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 404
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на собственик на Църковно Настоятелство”Богородица”
четвъртък 31 януари 2013 - 19:28:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 403
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Пенчо Иванов Стоев
четвъртък 31 януари 2013 - 19:25:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 402
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Кръстьо Нешев Неов
четвъртък 31 януари 2013 - 19:23:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 401
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Костов Гагов
четвъртък 31 януари 2013 - 19:22:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 400
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Добре Совов Байков
четвъртък 31 януари 2013 - 19:20:20 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 74 [75] 76 77 78
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.