http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 396
ОТНОСНО: Сформиране на маломерни паралелки в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча за учебната 2017/2018 година.
вторник 19 септември 2017 - 14:39:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 395
ОТНОСНО: Сформиране на маломерни паралелки в НУ „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча за учебната 2017/2018 година
вторник 19 септември 2017 - 14:30:06 0
Р Е Ш Е Н И Е № 394
ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна техническа грешка в решение № 362 от редовно заседание на ОбС – Стрелча, проведено на 26.07.2017г., Протокол № 28 , в частта на т.1
вторник 05 септември 2017 - 10:14:23 0
Р Е Ш Е Н И Е № 393
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-обгцинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок от 01.09.2017 г. до 30.06.2018 година на част от Покрит плувен басейн / с площ от 18,00 кв.м./ заедно
вторник 05 септември 2017 - 10:11:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 392
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Стрелча за първото полугодие на 2017г
вторник 05 септември 2017 - 10:08:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 391
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на терени /петна/ –общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. чрез провеждане на публичен търг с тайно надда
вторник 05 септември 2017 - 10:05:33 0
Р Е Ш Е Н И Е № 390
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок от 1 /една/ години на терен /петно/ с площ от 5,00 кв.м намиращ се в отреждане за тротоар на бул. Бълг
вторник 05 септември 2017 - 10:03:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 389
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация вод
вторник 05 септември 2017 - 10:02:03 0
Р Е Ш Е Н И Е № 388
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация вод
вторник 05 септември 2017 - 10:00:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 387
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация вод
вторник 05 септември 2017 - 09:58:29 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 38 39 40
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.