http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 464
ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 455/28.12.2018 г. във връзка със Заповед № ПО-13/15.01.2018г. на Областен управител на област Пазарджик
сряда 07 февруари 2018 - 13:27:33 0
Р Е Ш Е Н И Е № 463
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018год. чрез провеждане н
сряда 07 февруари 2018 - 13:25:50 0
Р Е Ш Е Н И Е № 462
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
сряда 07 февруари 2018 - 13:22:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 461
Относно: Приемане бюджета на община Стрелча за 2018г.
сряда 07 февруари 2018 - 13:20:23 0
Р Е Ш Е Н И Е № 460
ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма за 2018 г. на Община Стрелча
сряда 07 февруари 2018 - 13:18:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 459
ОТНОСНО: Приемане на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2018 г.
сряда 07 февруари 2018 - 13:11:16 0
Р Е Ш Е Н И Е № 458
ОТНОСНО:Одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Стрелча, в частта, отнасяща се към ОП „БКС и ОИ”
сряда 07 февруари 2018 - 13:09:42 0
Р Е Ш Е Н И Е № 457
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Атанасов Дерменджиев.
петък 05 януари 2018 - 13:33:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 456
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Стрелча в комисия за изработване на областна здравна карта
петък 05 януари 2018 - 13:32:04 0
Р Е Ш Е Н И Е № 455
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
петък 05 януари 2018 - 13:30:00 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 45 46 47
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.