http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 501
ОТНОСНО: Отчет за работата на Кмета на Кметство с. Дюлево за 2017г.
четвъртък 05 април 2018 - 14:49:05 0
Р Е Ш Е Н И Е № 500
ОТНОСНО: Приема взети решения на Общо градско събрание, проведено на 27.03.2018 год. от 18:00 часа в залата на Младежки дом гр. Стрелча на тема „Опазване на околната среда, водата и въздуха от нарушенията на „Ватия Холдинг“ АД.
четвъртък 05 април 2018 - 14:47:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 499
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от собствени бюджетни средства за 2018г. на НУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Стрелча в извънбюджетните им сметки за финансиране на разходи по проект BG05M2OP001-3.002-0263 „Обединени от знанието“ по Опера
четвъртък 05 април 2018 - 14:46:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 498
ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците- Панагюрище – за общините Панагюрище и Стрелча, в частта за община Стрелча през 2017 година.
четвъртък 05 април 2018 - 14:44:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 497
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването...
четвъртък 05 април 2018 - 14:42:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 496
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение с площ 20,00 кв. м. с ползване на обща част /WC с площ 2 кв.м./ - частна общинска собственост намиращо се в гр. Стрелча, ул. „Иван Павлов”,
четвъртък 05 април 2018 - 14:40:46 0
Р Е Ш Е Н И Е № 495
ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма на Община Стрелча.
четвъртък 05 април 2018 - 14:38:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 494
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Стрелча за второто полугодие на 2017 г.
четвъртък 05 април 2018 - 14:37:01 0
Р Е Ш Е Н И Е № 493
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
четвъртък 05 април 2018 - 14:34:33 0
Р Е Ш Е Н И Е № 492
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие в община Стрелча за 2018 година.
четвъртък 05 април 2018 - 14:32:48 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 49 50 51
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.