http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 424
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча", сондаж 1 ХГ с № 01610046/30.10.2007г, издадено от Министъра на околната среда и водите, изменено с Решение № РР – 12
петък 03 ноември 2017 - 14:31:05 0
Р Е Ш Е Н И Е № 423
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на ПИ 012725 в местността „Ширинето” землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с провеждане на процедура за включване в границите н
петък 03 ноември 2017 - 14:29:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 422
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от собствени бюджетни средства на НУ „Паисий Хилендарски” в извънбюджетна сметка за финансиране по схема „Училищен плод
петък 03 ноември 2017 - 14:27:01 0
Р Е Ш Е Н И Е № 421
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на терен /петно 1/ публична общинска собственост намиращ се в кв.63, ул. "Иван Павло
петък 03 ноември 2017 - 14:23:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 420
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имоти – частна общинска собственост –ниви в землището на с. Блатница, община Стре
петък 03 ноември 2017 - 14:22:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 419
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имоти – частна общинска собственост –ниви в землището на гр. Стрелча, община Стре
петък 03 ноември 2017 - 14:20:45 0
Р Е Ш Е Н И Е № 418
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017 год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост –индустриална култура в землището на гр. С
петък 03 ноември 2017 - 14:18:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 417
ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Филип Стайков Калбуров
петък 03 ноември 2017 - 14:16:01 0
Р Е Ш Е Н И Е № 416
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. на маломерни имоти в землищeто на гр. Стрелча – частна общинска собственост и отдаване под наем за една година без търг или кон
петък 03 ноември 2017 - 14:14:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 415
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергана Иванова Христоскова
петък 03 ноември 2017 - 14:12:08 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 41 42 43
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.