+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 702
ОТНОСНО: Информация за готовността на образователните институции на територията на община Стрелча за учебната 2019/2020 година
четвъртък 26 септември 2019 - 08:56:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 701
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии (ОГТ), собственост на община Стрелча за 2020 г. и одобряване предлаганата за добив дървесина от ОГТ през 2020 г., съгласно приложения Опис на комплектования
четвъртък 26 септември 2019 - 08:52:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 700
ОТНОСНО Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год.отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект Кафе- сладкарница – частна общинска собственост намиращо се в УПИ ІІ-хотел
четвъртък 26 септември 2019 - 08:50:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 699
ОТНОСНО : Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Ильо Генчев Ильов
четвъртък 05 септември 2019 - 09:10:55 0
Р Е Ш Е Н И Е № 698
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Ст
четвъртък 05 септември 2019 - 09:09:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 697
ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 – 2024 г.
четвъртък 05 септември 2019 - 09:07:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 696
ОТНОСНО: Разглеждане на мотивирани искания от директори на училища за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2019/2020.
четвъртък 05 септември 2019 - 09:05:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 695
ОТНОСНО: Разглеждане на мотивирани искания от директори на училища за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2019/2020
четвъртък 05 септември 2019 - 09:04:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 694
ОТНОСНО: Корекция на бюджета на община Стрелча, поименния списък на капиталови разходи и одобряване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 2018г
сряда 31 юли 2019 - 17:45:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 693
ОТНОСНО: Включване на Исторически музей – Стрелча в системата на делегираните от държавата дейности
сряда 31 юли 2019 - 17:44:01 0
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 70 71 72
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.