+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 692
ОТНОСНО: Определяне на ДГ „Д-р Стайко Стайков”- гр. Стрелча за защитена и включването и в списъка на защитените детски градини, съгласно Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г.
сряда 31 юли 2019 - 17:42:45 0
Р Е Ш Е Н И Е № 691
ОТНОСНО: Включване на НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. СВ. Кирил и Методий” от община Стрелча в списъка на средищните детски градини и училища за 2019 г, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г.
сряда 31 юли 2019 - 17:40:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 690
ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, сключен на 10.07.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и община Стрелча
сряда 31 юли 2019 - 17:39:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 689
ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 053092 в местността „Синанова кория“, землището на гр. Стрелча.
сряда 31 юли 2019 - 17:37:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 688
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план / за трасе на водопровод, захранващ УПИ І- 179 „Научно експериментално предприятие за производство на водораслова биомаса”
сряда 31 юли 2019 - 17:35:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 687
ОТНОСНО: Допускане частично изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за улична регулация/ на гр. Стрелча за УПИ V – производствена дейност, УПИ ІV – стопанска дейност и част от улица с о.т. 751-752 по плана на гр. Стрелча /стопански д
сряда 31 юли 2019 - 17:33:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 686
сряда 31 юли 2019 - 17:31:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 685
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен/петно / –общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- Училище, кв.100 по плана на гр. Стрелча
сряда 31 юли 2019 - 17:30:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 684
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за новородено/осиновено дете по чл. 11 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено /осиновено дете на община Стрелча.
сряда 31 юли 2019 - 17:29:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 683
ОТНОСНО: Отписване на ВиК мрежи и съоражения, ПОС от баланса на „ВиК – С” ЕООД по приложен списък.
сряда 31 юли 2019 - 17:27:35 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 70 71 72
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.