http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 679
ОТНОСНО: Отчет на изготвените, входираните и в процес на реализация проекти, финансирани от национални и европейски програми- първо полугодие на 2019 г.
сряда 31 юли 2019 - 17:20:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 678
ОТНОСНО: Информация по организирането и провеждането на Празник на града -50 години Стрелча град.
сряда 31 юли 2019 - 17:19:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 677
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Стрелча по решения на ОбС Стрелча за първото шестмесечие на 2019 г
сряда 31 юли 2019 - 17:17:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 676
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка на УПИ ХІІІ- Производствена дейност и услуги в кв. 121 по плана на гр. Стрелча, актуван с АЧОС № 2520/17.06.2019 г. и
сряда 31 юли 2019 - 17:15:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 675
ОТНОСНО: Допълнително целево финансиране НЧ „Просвещение -1871” град Стрелча, за покриване на задължение към НАП.
сряда 31 юли 2019 - 17:10:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 674
ОТНОСНО : Декларация на Общински съвет – Стрелча срещу действията на Кмета на Община Стрелча, относно отправено искане до ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" за отпускане на минерална вода, сухи супи и консерви като безвъзмездна помощ за п
вторник 02 юли 2019 - 11:29:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 673
ОТНОСНО: Удостояване със званието "Носител на почетния знак на община Стрелча" на Николай Георгиев Иванов
вторник 02 юли 2019 - 11:23:43 0
Р Е Ш Е Н И Е № 672
ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет –Стрелча през второто полугодие на 2019г.
вторник 02 юли 2019 - 11:22:12 0
Р Е Ш Е Н И Е №671
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Савов Николов.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:18:55 0
Р Е Ш Е Н И Е №670
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: Комп
четвъртък 13 юни 2019 - 10:16:58 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 68 69 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.