+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 682
ОТНОСНО: Даване на съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС – 001/07.07.2013г. за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча”
сряда 31 юли 2019 - 17:26:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 681
ОТНОСНО: Предоставяне на земя от ОПФ на наследници на Груйо Савов Петров.
сряда 31 юли 2019 - 17:24:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 680
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2019г. за продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47, ал. 3 от Наредбата
сряда 31 юли 2019 - 17:23:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 679
ОТНОСНО: Отчет на изготвените, входираните и в процес на реализация проекти, финансирани от национални и европейски програми- първо полугодие на 2019 г.
сряда 31 юли 2019 - 17:20:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 678
ОТНОСНО: Информация по организирането и провеждането на Празник на града -50 години Стрелча град.
сряда 31 юли 2019 - 17:19:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 677
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Стрелча по решения на ОбС Стрелча за първото шестмесечие на 2019 г
сряда 31 юли 2019 - 17:17:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 676
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка на УПИ ХІІІ- Производствена дейност и услуги в кв. 121 по плана на гр. Стрелча, актуван с АЧОС № 2520/17.06.2019 г. и
сряда 31 юли 2019 - 17:15:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 675
ОТНОСНО: Допълнително целево финансиране НЧ „Просвещение -1871” град Стрелча, за покриване на задължение към НАП.
сряда 31 юли 2019 - 17:10:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 674
ОТНОСНО : Декларация на Общински съвет – Стрелча срещу действията на Кмета на Община Стрелча, относно отправено искане до ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" за отпускане на минерална вода, сухи супи и консерви като безвъзмездна помощ за п
вторник 02 юли 2019 - 11:29:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 673
ОТНОСНО: Удостояване със званието "Носител на почетния знак на община Стрелча" на Николай Георгиев Иванов
вторник 02 юли 2019 - 11:23:43 0
Отиди на страница  1 2 3 [4] 5 ... 70 71 72
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.