+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 672
ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет –Стрелча през второто полугодие на 2019г.
вторник 02 юли 2019 - 11:22:12 0
Р Е Ш Е Н И Е №671
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Савов Николов.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:18:55 0
Р Е Ш Е Н И Е №670
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: Комп
четвъртък 13 юни 2019 - 10:16:58 0
Р Е Ш Е Н И Е №669
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: Къщ
четвъртък 13 юни 2019 - 10:15:08 0
Р Е Ш Е Н И Е №668
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Тотьо Стайков Калбуров.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:13:26 0
Р Е Ш Е Н И Е №667
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № BG05FMOP001-3.002-0075-С05, „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча”, операция тип 3 – Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2020
четвъртък 13 юни 2019 - 10:11:20 0
Р Е Ш Е Н И Е №666
ОТНОСНО: Присъединяване на община Стрелча към Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация услуги” ЕООД гр. Пазарджик.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:09:41 0
Р Е Ш Е Н И Е №665
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Стрелча по решенията на Общински съвет – Стрелча за второто полугодие на 2018г.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:07:48 0
Р Е Ш Е Н И Е №664
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Исторически музей - Стрелча и състоянието на паметниците на културата за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 година.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:06:00 0
Р Е Ш Е Н И Е №663
ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК-С” ЕООД гр. Стрелча за 2018 година.
четвъртък 13 юни 2019 - 10:04:09 0
Отиди на страница  1 2 3 4 [5] 6 ... 70 71 72
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.