http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 19
ОТНОСНО: Актуализиране на „План за действие на Община Стрелча в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 2014-2017г.
петък 08 януари 2016 - 13:20:50 0
Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОТНОСНО: Приемане на Правила за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от Министерството на образованието и науката на община Стрелча за превоз на деца и ученици
петък 08 януари 2016 - 13:19:04 0
Р Е Ш Е Н И Е № 17
ОТНОСНО: Изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ на новородено дете
петък 08 януари 2016 - 13:13:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 16
ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за община Стрелча за 2016г.
петък 08 януари 2016 - 13:09:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 15
ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча
петък 08 януари 2016 - 13:07:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 14
ОТНОСНО: Определяне представители на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
вторник 24 ноември 2015 - 10:05:05 0
Р Е Ш Е Н И Е № 13
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор №30/3/3130291 от 21.12.2013г по проект "Развитие на туризма в Община Стрелча чрез оборудване и обзавеждане на Туристически
вторник 24 ноември 2015 - 10:03:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 12
ОТНОСНО: Определяне на представител от община Стрелча в Комисията за изработване на областна здравна карта
вторник 24 ноември 2015 - 10:01:49 0
Р Е Ш Е Н И Е № 11
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по проект "Нови възможности за грижа” по ОПРЧР.
вторник 24 ноември 2015 - 09:59:06 0
Р Е Ш Е Н И Е № 10
ОТНОСНО: Предложение за задължително застраховане на имотите-частна общинска собственост
вторник 24 ноември 2015 - 09:57:12 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 68 [69] 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.