http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 9
ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез сключване на договор за предоставяне на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за рефинансиране на разходи възникнали в следствие на наложени финансови корекции
вторник 24 ноември 2015 - 09:55:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 8
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства в селата Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница към Община Стрелча считано от 05.11. 2015 г.
вторник 24 ноември 2015 - 09:53:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 7
ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Общинските съветници считано от 05.11.2015г.
вторник 24 ноември 2015 - 09:51:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 6
ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Председателя и Заместник Председателя на ОбС , считано от 05.11.2015г.
вторник 24 ноември 2015 - 09:49:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 5
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Стрелча, считано от 05.11.2015 г.
вторник 24 ноември 2015 - 09:47:20 0
Р Е Ш Е Н И Е № 4
ОТНОСНО: Определяне числеността и състава на постоянните комисии към ОбС – Стрелча
вторник 24 ноември 2015 - 09:45:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 3
ОТНОСНО: Избор на Заместник Председател на ОбС гр. Стрелча
вторник 24 ноември 2015 - 09:43:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 2
ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Стрелча /мандат 2015 -2019г./
вторник 24 ноември 2015 - 09:41:51 0
Р Е Ш Е Н И Е № 1
ОТНОСНО: Избор на Председател на ОбС гр. Стрелча
сряда 18 ноември 2015 - 09:24:42 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 68 69 [70]
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.