· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 694
ОТНОСНО: Определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Стрелча във връзка с произвеждане на избори
сряда 20 септември 2023 - 11:48:00 0
РЕШЕНИЕ № 693
Относно: Определяне на размера на възнаграждението на Кмета на община Стрелча и кметските наместници, считано от 01.01.2023 г.
сряда 20 септември 2023 - 11:45:33 0
РЕШЕНИЕ № 692
Относно: Приемане бюджета на община Стрелча за 2023 година
сряда 20 септември 2023 - 11:42:57 0
РЕШЕНИЕ № 691
ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнене на бюджета, Отчета на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ и РА към 31.12.2022 г.
сряда 20 септември 2023 - 11:40:09 0
Р Е Ш Е Н И Е № 690
ОТНОСНО: Постъпила Покана с вх. № С-4666/27.07.2023г. от Цвятко Делов Стойков в качеството си на собственик на жилищна сграда в УПИ VII- общ. в кв. 126
понеделник 04 септември 2023 - 13:15:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 689
ОТНОСНО: Даване на съгласие за разделяне на ПИ № 69835.23.49 – гори и храсти в земеделска земя с обща площ 38,670дка, VI–та категория, в м. „Крайна“, в землището на гр. Стрелча
понеделник 04 септември 2023 - 13:13:41 0
Р Е Ш Е Н И Е № 688
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ II-общ. в кв. 1 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча с обща площ 127,00 кв. м,
понеделник 04 септември 2023 - 13:11:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 687
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за Трасе на кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 в местността „Мечкерец“
понеделник 04 септември 2023 - 13:08:45 0
Р Е Ш Е Н И Е № 686
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска администрация - Стрелча за първото полугодие на 2023 година.
понеделник 04 септември 2023 - 13:05:23 0
Р Е Ш Е Н И Е № 685
ОТНОСНО: Разглеждане на мотивирани искания от директори на училища за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2023/2024
понеделник 04 септември 2023 - 13:02:59 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 68 69 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.