http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 93
ОТНОСНО: Текущо финансиране на одобрените по бюджета на Община Стрелча разходи от временно свободните средства по бюджета
петък 03 април 2020 - 11:26:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 92
Относно: Актуализиране на състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Стрелча по реда на чл.170,ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/
петък 03 април 2020 - 11:24:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 91
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: „Къ
петък 03 април 2020 - 11:19:16 0
Р Е Ш Е Н И Е № 90
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 10/десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община С
петък 03 април 2020 - 11:16:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 89
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 7/седем/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Ст
петък 03 април 2020 - 11:15:19 0
Р Е Ш Е Н И Е № 88
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 10/десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община
петък 03 април 2020 - 11:08:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 87
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 10/десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Ст
петък 03 април 2020 - 11:06:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 86
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 10/десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Ст
петък 03 април 2020 - 11:05:03 0
Р Е Ш Е Н И Е № 85
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно
петък 03 април 2020 - 11:03:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 84
ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществения съвет за осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане към община Стрелча.
петък 03 април 2020 - 11:00:04 0
Отиди на страница  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.