· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 341
ОТНОСНО: Предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на плана за регулация на гр. Стрелча за нереализирана зеленина в кв. 111.
вторник 14 септември 2021 - 17:40:41 0
РЕШЕНИЕ № 340
ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-С” ЕООД, ЕИК 112107349, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, п.к. 4530, ул. ВЕЛКО ИВАНОВ 7, за срок от три години.
вторник 14 септември 2021 - 17:39:18 0
РЕШЕНИЕ № 339
ОТНОСНО: Намаляване на броя курсове на маршрутни разписания на междуселищна автобусна линия, обслужваща гр. Стрелча и селата на територията на община Стрелча.
вторник 14 септември 2021 - 17:37:43 0
РЕШЕНИЕ № 338
ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана от държавата дейност.
вторник 14 септември 2021 - 17:36:17 0
РЕШЕНИЕ № 337
ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата по безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху язовир с идентификатор 69835.64.605 с площ от 78,843 дка, намиращ се в местността „Калаващица” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча.
вторник 14 септември 2021 - 17:34:45 0
РЕШЕНИЕ № 336
ОТНОСНО: Приемане на Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стрелча за периода 2021 – 2024 год.
вторник 14 септември 2021 - 17:33:08 0
РЕШЕНИЕ № 335
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2021 год. УПИ ХIV-общ. в кв. 9 по плана на вилна зона „Вълк”, актуван с АЧОС №27
вторник 14 септември 2021 - 17:31:28 0
РЕШЕНИЕ № 334
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2021 год. за УПИ ХIII-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №27
вторник 14 септември 2021 - 17:30:19 0
РЕШЕНИЕ № 333
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2021 год.
вторник 14 септември 2021 - 17:28:42 0
РЕШЕНИЕ № 332
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2021 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – частна общинска собственост,
вторник 14 септември 2021 - 17:27:07 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 33 34 35
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.