+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 705
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Стрелча и неговите комисии за периода 13.11.2019 г. – 12.10.2023 г.
понеделник 16 октомври 2023 - 16:28:40 0
РЕШЕНИЕ № 704
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87
понеделник 16 октомври 2023 - 16:26:40 0
РЕШЕНИЕ № 703
ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча" № РС-017/ 09.05.2017г.
понеделник 16 октомври 2023 - 16:24:38 0
РЕШЕНИЕ № 702
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване на процедура за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча" - № 87
понеделник 16 октомври 2023 - 16:22:15 0
РЕШЕНИЕ № 701
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане на Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87
понеделник 16 октомври 2023 - 16:19:05 0
РЕШЕНИЕ № 700
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между община Стрелча и Мария Николова Куртева, Стоян Златанов Куртев, Стойка Златанова Куртева
понеделник 16 октомври 2023 - 16:16:29 0
РЕШЕНИЕ № 699
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2023год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви
понеделник 16 октомври 2023 - 16:14:13 0
РЕШЕНИЕ № 698
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2023год. и отдаване под наем за срок от 2/две/ години
понеделник 16 октомври 2023 - 16:10:06 0
РЕШЕНИЕ № 697
ОТНОСНО: Приемане на Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Стрелча за 2022 г
понеделник 16 октомври 2023 - 16:07:48 0
РЕШЕНИЕ № 696
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 69835.62.85 в м. „Радин дол”
понеделник 16 октомври 2023 - 16:05:36 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 69 70 71
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.