http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВА за набиране на кандидат-потребители на услугите „Личен асистент” / „Социален асистент” / „Домашен помощник” /РЕЗЕРВИ/
четвъртък 05 април 2018 - 13:53:01

Община Стрелча обявява  процедура за набиране на кандидат-потребители  на социални услуги „Личен асистент“, „Домашен помощник” и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/, както и кандидати за „Личен асистент“, „Домашен помощник” и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/ в изпълнение на чл. 20 от Постановление на МС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., и Споразумение № ФС 01-04011/22.12.2017г.  между Агенция за социално подпомагане и Община Стрелча.


Кандидати, които могат да ползват социалните услуги:

•    Лица, с различни видове  увреждания, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот  и/или са социално изолирани.
•    Хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.

Прием на документи от кандидатстващите кандидат – потребители на социални услуги „Лични асистенти“, „Домашен помощник”  и/или „Социални асистенти“ (РЕЗЕРВИ) и от кандидати за „Личен асистент“, „Домашен помощник”  и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/  ще се осъществи в срок от 05.04.2018 година до 13.04.2018 година включително  в деловодството на община Стрелча.

На    кандидат – потребители на социални услуги „Лични асистенти“, „Домашен помощник”  и/или „Социални асистенти“ (РЕЗЕРВИ) ще бъде направена индивидуална оценка на потребностите. С кандидатите за „Личен асистент“,  „Домашен помощник”  и/или „Социален асистент“  ще се проведе събеседване на  18.04.2018 година от 10.00 часа в Кметска зала на община Стрелча. Успешно преминалите кандидати ще бъдат поетапно назначавани на трудов договор .

Необходими документи за кандидат-потребители на социални услуги:

1.Заявление по образец;
2.Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
3.Лична карта (за справка).
4.Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по ПМС 322  от 22.12.2017 г.

Необходими документи за кандидат „Личен асистент”,  „Домашен помощник”  и/или „Социален асистент”:
1.Заявление по образец;
2.Автобиография;
3.Диплома за завършено образование (минимум завършен шести клас);
4.Документ удостоверяващ преминато обучение за „Личен асистент“ и/или „Социален асистент“(на имащите такова) ;
5.Лична карта (за справка).

На всички лица, подали заявления ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.  
За информация:
Иванка Вангелова   - 03532 / 2020
Донка  Койчева       - 03532 / 2020

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.