+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 682
сряда 31 юли 2019 - 17:26:14

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 682
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:     Даване на съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС – 001/07.07.2013г. за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча”, сондаж 1 ХГ, изменено с Решение № Р – 019/26.05.2017г. на кмета на община Стрелча, изменено с Решение№ Р -023/11.01.2019г. на кмета на община Стрелча.  
    


На основание  чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА,  чл. 50, ал.1, ал.3, т.1 и чл. 52, ал. 1, т. 3 и   ал.3 и чл. 79, ал. 2 и ал.3 от ЗВ, във връзка с §133 от ПЗР на  ЗВ и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет
РЕШИ:


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.