+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 683
сряда 31 юли 2019 - 17:27:35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 683
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60
ОТНОСНО:     Отписване на ВиК мрежи и съоражения, ПОС от баланса на „ВиК – С” ЕООД по приложен списък.        На основание  чл.21 ал.1 т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА  чл. 10, ал .1 т.11 и т. 17 от НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.