+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 688
сряда 31 юли 2019 - 17:35:32

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 688
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Разрешение за изработване на  ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план / за трасе на водопровод, захранващ УПИ І- 179 „Научно експериментално предприятие за производство на водораслова биомаса” в местността „Колибите”, в землището на с. Свобода, община Стрелча и одобряване на задание за изработване на ПУП – ПП.    
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал. 5; чл.124 б, ал.1; чл.125 от  ЗУТи внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.