+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 689
сряда 31 юли 2019 - 17:37:31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 689
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Одобряване  на задание за проектиране и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 053092 в местността „Синанова кория“, землището на гр. Стрелча.  
На  основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, ал. 5 и ал. 7; чл.124 б, ал.1; чл.125 от ЗУТ и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.