http://strelcha.bg/index.php
 
Р Е Ш Е Н И Е № 694
сряда 31 юли 2019 - 17:45:15

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 694
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60ОТНОСНО: Корекция на бюджета на община Стрелча, поименния списък на капиталови разходи и одобряване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.3 от ЗПФ и чл. 36, ал. 3 от  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стрелча и внесено предложение от Дечо Спасов -  Председател на ПК „Бюджет, финанси, икономика, национални програми и европейски фондове, туризъм” и с цел целесъобразно изпълнение на бюджет 2019 приет с  Решение 610/05.02.2019г. с протокол №53, Общински съвет -Стрелча

Р Е Ш И:

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.