http://strelcha.bg/index.php
 
СЪОБЩЕНИЕ
понеделник 26 август 2019 - 18:23:26

Община Стрелча  стартира изпълнение  на  Механизма лична помощ, във връзка със сключено Споразумение между Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Община Стрелча.
КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА:
До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:


лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:
1. Заявление по образец;
2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от АСП - Панагюрище;
3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).
 
ВНИМАНИЕ!!!
 
В Заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
 
ВНИМАНИЕ!!!
 
В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.
В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Община Стрелча може да посочи такъв.

Образец на Заявление - декларация за включване в Механизма за лична помощ - ТУК


КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:
Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:
поставено под запрещение;
осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка)
3. Автобиография - CV;
4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Образец на Заявление - декларация за кандидатстване на асистент по реда на Закона  за личната помощ -    ТУК.

Документите се приемат в сградата на общинска администрация - гр.Стрелча, пл. „Дружба“, №2, стая 16, ет.3 – Донка Койчева, от понеделник до петък от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
За допълнителна информация:
03532/2020 Донка Койчева, Ваня Векилова и Иванка Вангелова


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.