http://strelcha.bg/index.php
 
Заповед на ВрИД Кмета на Община Стрелча във връзка с превантивни мерки срещу коронавируса
понеделник 09 март 2020 - 18:16:26

Във връзка с регистрираните и потвърдени случаи на COVID-19 в страната и разпоредените от Министерство на здравеопазването мерки, по-рано днес заседава Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. В тази връзка е и Заповедта на ВрИД кмета на Община Стрелча с предприетите превантивни мерки срещу коронавируса. 

ЗАПОВЕД № 216
09.03.2020 г., гр. Стрелча

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал.1. т.1, т.3 и т.4 от Закона за защита при бедствия, във връзка с данни от Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. издадена от Министъра на здравеопазването при проведено извънредно заседание на Министерски съвет на Република България и регистрирани случаи на COVID-19 на територията на България,  Писмо № 07-153/08.03.2020 г. на областния управител на Пазарджишка област, Заповед № 201/09.03.2020г. на ВрИД Кмет на община Стрелча и взети протоколни решения от 09.03.2020г. на Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с другите щабове

Н А Р Е Ж Д А М :
 

1. Да се преустановяват посещенията на културни мероприятия на територията на община Стрелча.
2. Провеждането на спортни мероприятия на територията на община Стрелча да се извършва без публика, в т.ч. предстоящите футболни домакински срещи на ФК ,,БАРИКАДИ”.
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца, както и провеждане на тренировъчна дейност на отбори и състави,  в които участват деца на територията на община Стрелча.
4. Да се информират предприятията, хотелите, къщите за гости, всички места за настаняване, търговските обекти на територията на община Стрелча за начините на превенция на COVID 19.
5. Отменя се планирано мероприятие "Конни състезания" по случай Тодоровден на 28 март 2020г. до определяне на нова дата.
6. Стриктно спазване на мерките за превенция от COVID 19, публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg в раздел „За граждани” – „Информация за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/”.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Стрелча http://www.strelcha.bg/, да се постави на информационните табла, да се изпрати на кметските наместници.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.


НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА
ВрИД Кмет на община Стрелча
 
 
 
 
 
 


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.