http://strelcha.bg/index.php
 
ЗАПОВЕД
вторник 12 май 2020 - 09:28:23

за изменение на Заповед №224/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед №249/18.03.2020 г., Заповед №252/19.03.2020 г., Заповед №280/26.03.2020 г., Заповед №339/13.04.2020 г. и Заповед №408/04.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,  във връзка със Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г. и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България във връзка с решение на Народното събрание от 02.04.2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:


1.Изменям и допълвам Заповед №224 от 14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед №249/18.03.2020 г., Заповед №252/19.03.2020 г., Заповед №280/26.03.2020 г., Заповед №339/13.04.2020 г. и Заповед №408/04.05.2020 г., както следва:
1.Създава се т.5в, считано от 12.05.2020 г.:
„5в. Допускат се посещенията на Исторически музей – Стрелча и библиотеките в читалищата на територията на община Стрелча, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Стрелча http://www.strelcha.bg , да се постави на информационните табла на територията на общината и да се изпрати за сведение на Началника на РУП – Панагюрище, Областния управител на област Пазарджик, Директора на РЗИ – Пазарджик, секретаря на общината и кметските наместници.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.
 
 

НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА /п/
ВрИД Кмет на Община Стрелча
 
 
 
 
 
 


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.