http://strelcha.bg/index.php
 
СЪОБЩЕНИЕ за забрана паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви
четвъртък 14 май 2020 - 11:14:13

Уважаеми граждани и гости на община Стрелча,  във връзка със Заповед № 414/05.05.2020 г. на ВрИД кмета на община Стрелча за обявяване  настъпването на „Восъчна зрялост” на житните култури в община Стрелча се забранява: 

Във връзка със Заповед № 414/05.05.2020 г. на ВрИД кмета на община Стрелча за обявяване  настъпването на „Восъчна зрялост” на житните култури в община Стрелча се забранява: - Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел, както и пушенето в близост до узрели житни блокове. - Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. - Паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметищата и депата. При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъдат налагани санкции. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци, причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и води до увреждане на околната среда. Унищожават се микро- и макроорганизми, които подпомагат естествения почвообразуващ процес и благоприятстват плодородието. Засягат се гнезда на много птици, полезен дивеч и др. Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби на атмосферен кислород и обратното натрупване на въглероден диоксид. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели растителни масиви, чувствителни зони и защитени територии. В тази връзка Община Стрелча  призовава гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни в действията си, с цел не допускане на случайни пожари. В случай, че станете свидетел на умишлени палежи или пожар, моля сигнализирайте на тел. 03532/ 20-20.


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.