http://strelcha.bg/index.php
 
ЗАПОВЕД
петък 22 май 2020 - 16:37:55

№498/22.05.2020 г.
гр. Стрелча

На основание чл.44, ал. 2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.9  от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г.на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.Изменям Заповед №441/14.05.2020 г. в т.5, както следва:„5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика  на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 души за груповите занимания и не повече от 1 човек ма 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.
Считано от 26.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика, индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 г.”


Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Стрелча http://www.strelcha.bg , да се постави на информационните табла на територията на общината и да се изпрати за сведение на Началника на РУП – Панагюрище, Областния управител на област Пазарджик, Директора на РЗИ – Пазарджик, секретаря на общината, директора на ОП „БКС и ОИ” и кметските наместници.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.
 НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА/п/
ВрИД Кмет на Община Стрелча


Изтегли оригинала на заповедта>>>изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.