+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 687
понеделник 04 септември 2023 - 13:08:45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 687
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 01.09.2023 г.
взето с Протокол № 55

ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ -  Парцеларен план /ПП/ за Трасе на кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 в местността „Мечкерец“ по КККР на землището на гр. Стрелча,  НТП: За друг вид застрояване до ТП № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 69835.62.688, землището на гр. Стрелча, община Стрелча.изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.