+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 688
понеделник 04 септември 2023 - 13:11:12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 688
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 01.09.2023 г.
взето с Протокол № 55


ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител  на УПИ II-общ. в кв. 1 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча с обща площ 127,00 кв. м, актуван с АЧОС №2930/16.12.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №61/12.01.2021год.

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.