+ A | - a | A
· ОУП
РЕШЕНИЕ № 695
понеделник 16 октомври 2023 - 16:02:59

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 695
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 12.10.2023 г.
взето с Протокол №  57

ОТНОСНО: Одобряване  на  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за Трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124, по КККР на землището на с. Блатница, община Стрелча, местност „ПИКЛА“  с НТП - Изоставена нива

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.