· ОУП
ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СТРЕЛЧА
сряда 28 май 2014 - 16:48:42


На 26 май 2014г. в Кметската зала на община Стрелча се проведе заключителната информационна среща по проект "Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр.Стрелча”, по договор с рег. №А12-22-127/27.05.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

opak_logo.jpg

СтрелчаНа нея бяха отчетени резултатите от проекта. За една година служителите от общинската администрация преминаха през 8 обучения.

В тях се включиха 57 служители на администрацията. Темите на обученията бяха „ Екипи и екипни взаимодействия”, „Работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи” , „Лидерство и мениджмънт в организацията”  Обученията бяха направени от фирми, избрани след проведени процедури по реда на ЗОП. Останалите обучения се проведоха в ИПА – „Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми, Практически умения за ефективни комуникации, Комуникативни умения на английски език – базов и надграждащ курс, Основни производства по АПК.

Целта на проекта бе създаване на по–ефективна и ефикасна общинска администрация, която адекватно да отговаря на нарастващите нужди и изисквания на своите жители, икономически и социални партньори чрез подобряване на професионалната и компетентност за предоставяне на административни услуги.
 


ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СТРЕЛЧА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.