+ A | - a | A
· ОУП
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
петък 01 август 2014 - 12:16:48

На 31 юли 2014 г. Общински съвет Стрелча единодушно прие Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-2020 година, която бе разработена в рамките на проект „Община Стрелча към по–ефективно изпълнение на общински политики”, изпълняван в съответствие с Договор № 13-13-103 / 27.11.2013 г. по Оперативна  програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”,  подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и  провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от  Европейския социален фонд и националния бюджет. Основен  изпълнител  при разработването и бе фирма „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.