http://strelcha.bg/index.php
 
Проекти в процес на изпълнение

 
 
 
 
 
 
 
Община Стрелча има одобрени проекти за 1 млн. 175 хил.лв. по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" Съгласно ПМС от 15.01.2014 г. за изпълнение целите в Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите  
 • Проект „Ремонт на  Градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс” – 2 248 398 млн. Лева
  Ремонтът на Градската минерална баня в гр.Стрелча е разделен на етапи. Предвидено е изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс. В настоящия етап на изпълнение (Етап 1) е предвидено изграждането на нов покрит басейн, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални. Градската минерална баня е разположена в УПИ III-за градска баня, кв.63, по плана на гр.Стрелча и е построена през 1966г. Конструкцията е монолитна със стб.колони и греди с външни стени от плътна единична тухла с дебелина 35см и вътрешни преградни стени от 25см тухла. Покривът е скатен и е изпълнен от стб.рамки през 3,05м. Върху рамките са изпълнени стб.гредички през 55см , върху които са положени етернитови плочи. Фасадите са оформени с мазилка, дограмата е дървена. В сградата са разположени помещения за вани и тангентор, два блока със съблекални и прилежащи бани с вътрешни басейни с минерална вода и блок, който се отдава под наем на лаборатория, която е със собствен вход. Сградата е разположена в имот ,находящ се в паркова среда и граничещ от  изток с реката. Достъпът до имота за автомобили е от югозападната страна. Обект на настоящата инвестиция е изграждането на покрит басейн за сезонно ползване. Конструкцията на басейна  е монолитна, стоманобетонна. Конструкцията на басейна и прилежащите му съоръжения и настилки  се  изпълнява монолитно.  Предвидено е покриване на басейна с метална конструкция, с четирискатен покрив покрит с термо панели и остъклена фасада. Предвидено е да бъде извършен ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални в Градската минерална баня, като се осигури достъп през тях до новоизградения басейн.  Изграждат се нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални. Новопроектираният басейн се разполага от източната част на съществуващата сграда на градската баня,като общият обем на съоръжението и покритието му се долепват плътно до две от стените на банята. Разстоянието до страничната регулация към реката е 2,66м. Височината на стъклената фасада е 5,60м,като по този начин се дава възможност да се изгради остъклена ивица в горната част на стените,които се прилепят да съществуващите на банята. Металните колони,част от конструкцията на покритието, които са в непосредствена близост до съществуващата сграда,следва да преминат през съществуващата стб.стреха като за целта се пробиват отвори,които в последствие ще се замонолитят.Колоните излизат над стрехата 125см, като височината на ивицата остъкляване остава 80см. Към обема на външния басейн е предвидено изграждането на масивна пристройка от монолитна стб.конструкция със стени от тухлена зидария, с топлоизолация и минерална мазилка. В пристройката са предвидени тоалетни за мъже и жени с по две кабинки и предверия с по две мивки. Стените се измазват и се боядисват , като стените зад мивките следва да се изпълнят с фаянс в цялата им височина. Помещенията са със светла височина от 2,5м. В пристройката са предвидени 2 помещения за калолечение с вани и предверия с душ кабини. Достъпът до зоната за калолечение се реализира през главния вход на градската баня. Покривното покритие е от покривна термопанела върху стоманена конструкция, която ляга върху стб.плоча. Помещенията са с естествено осветление и вентилация. В рамките на съществуващата сграда е предвидено обособяването на съблекални, които да обслужват посетителите на външния басейн. Новопроектираните помещения са отделени от останалата част от сградата чрез щендерни стени 10см от метални профили и плочи гипсокартон с дебелина 12,5мм. Съблекалните са разделени на мъже и жени и общият им капацитет е за 35човека. Към всяка съблекалня е предвидено по едно помещение с 2 душа. Вътрешните съблекални са с принудителна вентилация. Обособено е и помещение за персонала.     Проект”Изграждане на басейн към естествен извор ”БАНЧЕТО” и обособяване на балнеоложки комплекс” – 20 000 лева.   Минерален извор  “Банчето” се намира на около километър извън регулацията на гр. Стрелча. Открит през  петдесетте години на миналия век, той е място за лечение и релакс на поколения стрелчани и гости от цялата страна. Самият басейн е от 20 кв.м. и е изграден около самия извор. Около басейна има плочници оборудвани с шезлонги, душове и мини бар. Около басейна е изградена плътна ограда от тухли ,измазана с минерална мазилка. Водата е хипертермална – хидрокарбонатно – сулфатно – натриева с флуор–4,4мг/л , газ–радон до 200 емана. Това разнообразие на минерално съдържание придава особена балнеолечебна ценност на водата. Водата е с понижена температура  /от 29 до 31  С/, която в комбинация с газ радон е изключително благоприятана за лечение на проблеми, свързани с  периферната и централна нервни системи./откъдето носи и името „Лудото Банче”/
  Изворът е профилиран за лечение и профилактика на други заболявания. Настоящият проект предвижда разширение на съществуващият комплекс, при което се изгражда нов самостоятелен обект с каса, тоалетни, душове, навес, ограда и басейн. От южната страна на съществуващия комплекс е предвидено изграждането на басейн с размерите на съществуващия.Около него следва да се реализират четири външни душа , отделени с леки прегради от поликарбонат на алуминиева рамка. Новоизграденият басейн ще се огради с ограда,като площта ,която ще се затвори е 388.92кв.м. В рамките на тази площ ще се изгради помещение за каса и инвентар, както и  помещение за две тоалетни с мивка. От източната част е предвидено покриване на част от площадката с масивна козирка. Тази част от комплекса ще се използва от жени, докато съществуващата ще се използва от мъже.    
 • Проект „Обновяване и модернизиране на физкултурния салон  НУ „Паисий Хилендарски”  - 75 000лв.   На територията на община Стрелча функционира НУ „П. Хилендарски” в него се обучават 170 ученици. То е училище с утвърдени традиции и 170 годишна история. Единственото на територията на общината начално средищно училище. Дейността в училището е организирана при целодневен режим на обучение. Голям процент от децата са от малцинствените групи. В двора на училището се намира физкултурен салон 465 кв.м., който е амортизиран и състоянието му е опасно за здравето на децата и учениците. Учебно-възпитателният процес по физическо възпитание и спорт през зимния период не се провежда ефективно, поради липса на средства за реновирането му. Подовата му настилка е прогнила, основите подкопани, липсва осветление,  стените и таваните се нуждаят от изкърпване и боядисване, съблекалните и помощните помещения са в  лошо състояние, няма оборудване. Не му е правен ремонт от 27 години. Със 75 000лв. ще бъде обновен и модернизиран физкултурен салон - НУ "П. Хилендарски", гр. Стрелча. Проекта предвижда цялостна подмяна на подовата настилка, монтаж на ново осветление, изкърпване и измазване на стените и таваните, ремонт на съблекалните и помощните помещения.Закупуване на нови в технологично отношение спортни уреди  и пособия за разширяване на материално-техническата спортна база на училището.    
 • Проект  "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа  на гр.Стрелча-на ул. Трети март, ул.Победа, ул.Мир, ул.Труд в ромския /квартал/ на стойност 450 хил. лв.

  Ще бъде извършена Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Стрелча - Подобект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча на ул. "Трети март", ул. "Победа", ул. "Мир", ул. "Труд" в ромския квартал.            

 • ПРОЕКТ „Община Стрелча- към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики” под приоритет 1.3 на ОПАК Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   
Договор № 13-13-103/27.11.2013 г. Този проект е финансиран по   Оперативна програма “Административен капацитет”
СТОЙНОСТ: 50 372,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 9 месеца ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА  На 3 февруари 2014 год. от 11 часа в залата на Младежкия център на град Стрелча общината се проведе стартиращата конференция по проекта „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”.  Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.        Тя ще бъде изпълнена чрез: ·
     -  Разработване и въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча; ·
    -  Качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие на община Стрелча; ·
      -  Укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местните структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.     Финансирането  е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
  Изпълнението на проект  „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”  е  поредната стъпка в усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот на населението на община  Стрелча.            
 • ПРОЕКТ „Повишаване компетентността и ефективността в общинска администрация Стрелча” под приоритет 2.2 на ОПАК   Договор с рег. №А12-22-127/27.05.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
СТОЙНОСТ: 31 285,15 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
 ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Целта на проекта е създаване на по–ефективна и ефикасна общинска администрация, която адекватно да отговаря на нарастващите нужди и изисквания на своите жители, икономически и социални партньори чрез подобряване на професионалната и компетентност за предоставяне на административни услуги.
Проведоха се 7 обучения на общинската администрация в Стрелча.
В обученията се включиха 51 служители на администрацията. Темите на обученията бяха „Екипи и екипни взаимодействия”, „Работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи” , „Лидерство и мениджмънт в организацията”.
 Обученията бяха направени от фирми, избрани след проведени процедури по реда на ЗОП. Останалите обучения се проведоха в Институт по публична администрация– „Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми, Практически умения за ефективни комуникации, Комуникативни умения на английски език. Всички служители, в това число кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти, чуждоезиково обучение, работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи и др.  Повишените знания и умения, в резултат от обученията, ще допринесат за изграждане на по-ефективна структура на управление и подобрени комуникационни умения на ръководителите и служителите в общинска администрация Стрелча , както и за подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, което  е приоритетна политика на Община Стрелча.

 
 • ПРОЕКТ ”Протегни ръка – подари усмивка” , по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” / ОП”РЧР”   

 Договор  BG051PO001-5.1.04-0053-C0001, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.      Този проект е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
СТОЙНОСТ: 164 273,96лв.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Община Стрелча реализира дейностите по проект ”Протегни ръка – подари усмивка” по Социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен санитар” се предоставят в домовете на потребителите вече 6 месеца. Социална подкрепа и грижи получават 40 лица от всички населени места в община Стрелча. През месец Август се проведе надграждащо обучение и консултации за персонала в „Звено за услуги в домашна среда”, за получаване на допълнителна информация и придобиване на умения при предоставянето на социални услуги. Лицата, предоставящи услугите „Социален асистент” и „Домашен санитар” получиха работно облекло и предпазни средства. През месец Септември бе обявен и допълнителен прием на заявления за набиране на потребители на социални услуги, както и допълнителен прием на документи от желаещи да работят като „Социален асистент” и „Домашен санитар”. Продължителността на предоставяне на социални услуги ще бъде до 30.04.2014г.      
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” в община Стрелча, облас Пазарджик.”   

Договор № 13/313/00167 от 06.12.2013г.  Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР
СТОЙНОСТ: 366 435,18лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
15.07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” започва от края на регулацията на гр.Стрелча, движи се в западна посока, преминава през местност “Марков камък” и крайната точка е язовир “Чирешката”. При местност “Марков камък” туристическата пътеката се разделя на две – едната част води до язовирната стена, а другата – до пространство за отдих и почивка  в непосредствена близост до язовира. Предвижда се пътеката да се използва за велосипеден и пешеходен достъп. За тази цел е използван съществуващ път,който да бъде насипан с чакъл.             Пътеката завършва с паркинг, който също ще бъде насипан с чакъл. Там се оформя пространство за лагеруване на палатки. Предвижда се монтаж на 5 бр. беседки, 2 бр.детски съоръжения, 4 бр.тоалетни и пейки. Съществуващата площ в близост до язовира е без растителност, затова се предвижда засаждане на широколистни дървета за сянка на почиващите. По протежението на пътеката ще бъдат монтирани указателни табла – 4 бр, 4 бр.указателни табели и маркировка с боя по дължината на цялата пътека. Таблата ще са поставени в началото и в края на пътеката, като ще те дават указания за местността, маршрута и времето за придвижване. Табелите ще се разполагат на кръстопът, а маркировката представлява 3 хоризонтални ивици, като средната е главния ориентир – служат за указване на посоката на движение. Общата дължина на пътеката е 4173 м.      
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека - "м. Огледалото – м. Черешата" в Община Стрелча, обл. Пазарджик 
Договор №  13/313/00212 от 10.12.2013г.  Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР

СТОЙНОСТ: 318 746,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА   Маршрутът на туристическата пътека - "м. Огледалото – м. Черешата"  е с дължина 8,5км, с начална точка м.“Огледалото“ и надморска височина 616м, трасето започва изкачване до м. „Белотруп“, като преминава покрай полета от маслодайни рози. Маршрутът се отклонява  в източна посока по съществуващ горски път и плавно се изкачва към м.“Черешата“. Трасето минава през местностите „Оцетковец“ и „Турчинов камък“ , където са оформени кътове за отдих. Преминавайки през няколко дерета се стига до местността „Черешата“, където също има кътове за отмора с пейки маси и беседки. Крайна точка на маршрута е м.“Ненчовец“ и надморска височина 730м, където се свързва с други туристически маршрути.      
 • ПРОЕКТ „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча” 
Договор № 13/226/00306 от 19.12.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
СТОЙНОСТ: 292 227,52лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.08.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Съгласно подписаният договор инвестицията трябва да бъде извършена в срок от 24 месеца от получаване на финансовата помощ. Със сумата ще бъде финансиран Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Блатница, община Стрелча- 144 372, 44 хил.лв.” и Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Дюлево, община Стрелча- 108 561,67 хил.лв.”. Останалата сума е одобрена за строителен и авторски надзор и за изготвяне на инвестиционен проект.    
 • ПРОЕКТ „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на  община Стрелча, област Пазарджик” 

Договор №13/223/00268
от 12.12.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година.
СТОЙНОСТ: 636 414,09лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Предстои да бъдат залесени 6