+ A | - a | A
· ОУП
Символи

gerb2021.png
ГЕРБ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
    Гербът на община Стрелча е във формата на щит с ясно открояващите се в него символи на града.     В горната му част е представен фрагмент от крепост на червен фон, върху който с бели букви е изписано името Стрелча. Зъберите на крепостната стена олицетворяват връзката на Стрелча с периода на Втората Българска държава.
 
    В централната част на герба на зелен фон е разположен златист лъв, открит при археологически проучвания  на тракийската гробница „Жаба могила“, край Стрелча.
 
    В долната част, авторът завършва герба с два вплетени символа. В средата на син фон е разположен синтезиран образ на топлите минерални извори на града. Симетрично от двете страни на минералните извори са представени образи на маслодайната роза. Трите фигури са ограничени с островърх кант, който символизира средногорските живописни върхове, в подножеието на които е разположена Стрелча.
 
    Автор на герба е Пенко Карапенчев, приет е с решение на Общински съвет Стрелча на 22.12.1998 г.
 
 
 
zname2021.jpgЗНАМЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
    Знамето на община Стрелча има размерите и цветовете на знамето на стрелчанските въстаници от април 1876г. На лицевата му страна върху зелен копринен плат са избродирани златен герб на общината и златен надпис "Република България" над герба и "Община Стрелча" под герба. На обратната страна върху зелен фон е изобразен златен Герб на Република България.
 
    Участието на знамето се осъществява по повод:
 
1.    Национален и официални празници на Република България;
2.    Празника на Община Стрелча;
3.    Празници и чествания на годишнини от събития с изключителна роля за историята на Община Стрелча.
ogarlitsa2021.png


КМЕТСКА ОГЪРЛИЦА
 
    Кметската огърлица е символ на местната изпълнителна власт и знак за нейната отговорност и приемственост. Тя се предава от един на друг кмет при встъпването в длъжност на новоизбран кмет.Церемониалното предаване се извършва на първото тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет след полагането на клетвата.
 
Огърлицата се носи от Кмета на общината при тържествени случаи, както и при всички тържествени заседания на Общинския съвет.
    
КЛЮЧ НА ГРАД СТРЕЛЧА
 
    Ключът на града се изработва по утвърден образец и символизира идентичността и значимостта на местното самоуправление.Ключът на града се предава от един на друг кмет при встъпването в длъжност на новоизбран кмет, като ритуално следва предаването на Кметската огърлица по време на първото тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет.
 
    Копие от Ключа на града тържествено се връчва на носителите на званието "Почетен гражданин на община Стрелча" по ред, указан в Глава четвърта на Наредбата.
 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
pochetna_kn2021.png    Почетната книга е паметен регистър изработена е от твърди корици,  върху която на лицевата страна е отпечатано изображението на герба на града и има надпис „Почетна книга на община Стрелча”.Вписването в почетната книга е морална награда и е израз на признанието на стрелчанската общественост за принос и особени заслуги на удостоените в духовната и материалната сфера на Общината.В почетната книга се вписват имената на удостоените със звания “Почетен гражданин на община Стрелча” и „Носител на почетния знак на община Стрелча”, номера на решението на ОбС и протокола, както и мотивите за удостояването.
 
    В почетната книга вписванията се осъществяват по предложение на Кмета на Общината.


ПЕЧАТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
    Официалният печат на община Стрелча има кръгла форма с надпис "Община Стрелча - Кмет", а в средата - изображение на герба на общината.
 
    Официалният печат се полага след подписите на Кмета на общината и/или Председателя на Общинския съвет върху оригинални и официални документи с представително значение за община Стрелча.Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.