+ A | - a | A
· ОУП
Стрелчанско калеСтрелчанско кале

На около 2,5 км южно от Стрелча, в местността Галата, се намира така нареченото Стрелчанско кале. Това е една крепост, разположена върху десния бряг на Стрелчанската Луда Яна в началото на тесния й пролом, образуван от пресичането на средногорското възвишение между върховете Мечит и Окопана. Това е крепост с двойни зидове, запазени сега на височина от 3-4 метра и дебелина до 2 м., разположена на площ от 22 декара. Крепостта води началото си от 9-10 век. Съществувала е и през 11-14 век до падането под турско господство.За падането на крепостта съществува следната легенда:
         „За да се предпазят от приближаващите се душмани, жителите от Стрелец и от околните селавлезли в калето. Нападателите хвърляли стрели от намиращите се до нега две високи могили, но като не сполучили, те въздигнали до калето още една, която се нарича Жаба могила, и от нея започнали да стрелят. Макар и да претърпели доста загуби, обсадените не се предали, а и не било възможно да се превземе калето. През подземни пътища обсадените си доставяли всичко, каквото им трябвало.Но сляпата случайност се явила на помощ на неприятеля. Една жена излязла из тайната врата да налива вода от реката. Незабелязано с нея излязла и една свиня, която след връщането на жената и заключването на вратата продължила да пасе около крепостта. Неприятелите заловили неволната издайница и я проследили. Привечер свинята подирила тайната порта в подземието. През нощта враговете се промъкнали из подземието и сварили в тежък сън защитниците на крепостта. Завързала се страшна битка. И от двете страни паднали убити повече от половината, ала душманите превзели калето. От пролятата кръв израсъл люляк, който и досега краси тъжните развалини. Мястото под крепостта, край реката, се именува Мрътвилото. Там се били хвърлили или били хвърлени от нападателите слисаните жители на крепостта. В легендата не се казва какви именно са били душманите, ала може да се вярва, че са били татарите на Ногая, дошли от Крим под предводителството на Ногай хан, или на сина му Чока (през 13 век), или пък са турците във времето, когато завладявали страната.Medieval Fortress ''Strelcha Kale''

The fortress is located at 2.5 km from the town on the right bank of the river Strelchanska Luda Yana on the Galata area. It has been built in the IX c. AC and has functioned till the XIV c. AC. Its impressive 8 meters high protective walls have been preserved till nowadays. It takes a 40-minute walk on a pleasant route to reach the fortress. Strelcha also arouses the interest of its visitors with the complex of houses built in authentic Bulgarian national revival style, with the remains of a Roman settlement and the tens Thracian sanctuaries, antique roads.

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.