+ A | - a | A
· ОУП
Планински и трекинг туризъм


Планински и трекинг туризъм в Стрелча
Mountain hiking and trekking in Strelcha

Скални забележителности

На територията на общината се намират седем групи скални образувания, разположени северно и североизточно от града, които през 1972 г. са обявени за природни забележителности и са поставени под закрилата на Закона за защита на природата.
Сред тях са: Крепостта, Просото, Тронът на горския цар, Таралежът на раздумка, Каменната приказка, включваща 7 скални образувания с атрактивни имена.

Rock formations

Seven groups of rock formations are located on the territory of the municipality – to north and northeast of the town. They are declared natural monuments in 1972 and are under the protection of the Law on Environmental Protection. Among them are: The Fortress, The Millet, The throne of the Forest king, Hedgehog to chat, Stone tale, which consists of 7 attractive rock formations with interesting names.
Еко-туризъм

С добре изградената си инфраструктура и удобно географско положение, градът е изходен пункт за маршрути в Същинска Средна гора, които водят до известни природни и исторически обекти: Панагюрище, Копривщица, Хисаря, Карлово, връх
„Влък“, „Барикадите“, връх „Богдан“, Жаба могила, Каменната приказка, Крепостите. На територията на общината има разработени общо  туристически маршрута с продължителност между 1 и 6 часа.

Thanks to the good infrastructure and convenient location, the town is a starting point for routes in Sredna Gora, leading to famous natural and historic objects: Panagyurishte, Koprivshtitsa, Hissarya, Karlovo, peak “Vluk”, “Barikadite”, peak” Bogdan”, “Jaba Mound”,
the Stone tale, the Fortresses. Fifteen tourist routes in total have been developed on the territory of the municipality with duration between 1 and 6 hours.

Туристическа пътека Банчето – Жаба могила – м. Липите

 Общата дължина на пътеката е 3479 м и преминава през общински имоти. Пътеката е разположена в равнинен терен. Тя започва в южната част на гр.Стрелча – Минерална баня, движи се в посока юг – югоизток, преминава през Жаба могила – уникалната тракийска гробница и достига до крайната точка –местността “Липите” в непосредствена близост до река Стрелчанска луда Яна. Пътеката може да бъде използвана както от велосипедисти, така и от пешеходци.Туристическа пътека – „Местността "Ненчовец" - местността "Пионерски лагер"

Маршрутът е с дължина 6,8 км, с начална точка м.“Ненчовец“ при надморска височина 730 м. Трасето започва с изкачване до вр. Ненчовец. В тази местност е оформено място за почивка. Маршрутът продължава с изкачване в северна посока по съществуващ горски път и преминава през прохладна букова гора. След продължително изкачване се стига до просторните ливади на вр. Вълк.  В граничната зона между гората и ливадите е обособено място за отдих и почивка. От връх Вълк се открива внушителна 360 градусова панорама, където също има място за почивка с маси и беседки за пикник. Маршрутът продължава на север към м. “Пионерски лагер” - последна точка от маршрута на 1150 м надморска височина.Туристическа пътека – „Природни скални образувания – местност “Скумсале”

Общата дължина на пътеката е 2200 м и преминава през полски път. .Надморската височина е между 780 и 865м.  Пътеката  започва западно от асфалтов път между Стрелча и Копривщица, движи се в посока запад – северозапад и достига до крайната точка – природните скални образувания в местността “Скумсале”. В близост до нея се намира ферма за биволи. Пътеката може да се използва както от пешеходци, така и от велосипедисти. Местността Скумсале е едно от интереснитеТуристическа пътека - "Град Стрелча - язовир „Калаващица” - местност Чобанка"
 
Маршрутът е с дължина 10,8 км, с начална точка гр.Стрелча при надморска височина 517 м. Трасето преминава по съществуващ горски път, като започва изкачване до местност „Огледалото“. Отклонява се в източна посока и се спуска към яз. Калаващица. Минава се през местност „Дъбравата“, където е разположен първия кът за отдих. Като се преминава през Церовите попски гори се стига до яз. Калаващица. Трасето заобикаля язовира от север и продължава с направление изток - североизток, където е разположенo място за почивка. Започва изкачване, като се преминава през местностите „Юрта“ и „Чобанка“, където също има кътове за отмора с пейки с маси и беседки. Крайна точка на маршрута е м.“Ненчовец“ с надморска височина 730 м, където се свързва с други туристически маршрути.


Туристическа пътека „Киселицата – Кулата”

Общата дължина на пътеката е 2412 м и преминава през полски път. Надморската височина е между 750 м и 950 м. Пътеката започва на източно от асфалтов път между Стрелча и .Копривщица, движи се в посока изток – североизток в живописна горска местност и достига до крайна точка –местността “Кулата” и съществуващ заслон .Втората част на пътеката може да се използва за екстремен велотуризъм.Туристическа пътека - Град Стрелча - Марков камък – язовир „Чирешката”

Общата дължина на пътеката е 4173 м. с начало  крайния западен квартал на града, движи се в западна посока, преминава през местност “Марков камък” и достига до язовир “Чирешката”. При  местност “Марков камък” туристическата пътеката се разделя на две – едната част води до язовирната стена, а другата – до пространство за отдих и почивка в непосредствена близост до язовира. Маршрутът е комбиниран – велосипеден и пешеходен.
„Изграждане на туристическа пътека – „Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата”

Маршрутът е с дължина 8,5 км, с начална точка м.“Огледалото“ и надморска височина 616м, трасето започва изкачване до м. „Белотруп“, като преминава покрай полета от маслодайни рози. Маршрута се отклонява  в източна посока по съществуващ горски път и плавно се изкачва към м.“Черешата“. Трасето минава през местностите „Оцетковец“ и „Турчинов камък“, където са оформени кътове за отдих. Преминавайки през няколко дерета се стига до местността „Черешата“, където също има кътове за отмора с пейки маси и беседки. Крайна точка на маршрута е м.“Ненчовец“ и надморска височина 730м, където се свързва с други туристически маршрути.


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.