http://strelcha.bg/index.php
 
Проект BG05M2OP001-3.002-0263 „Обединени от знанието”

------------------------------------------------------
21.12.2017г.
proekt_eu_nauka.jpg
 
 
Настъпващите коледни и новогодишни празници бяха тържествено отбелязани по проект „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с ръководител Иванка Петришка.
На 21 декември 2017 г. във физкултурния салон на НУ „Паисий Хилендарски” с богата празнична програма учениците от НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” представиха уменията си в изпълнение на дейностите по проекта „Обединени от знанието”.
Тържеството бе открито от ръководителя на проекта и директор на НУ „Паисий Хилендарски” г-жа Иванка Петришка в присъствието на всички участници в проект „Обединени от знанието”.
Коледно настроение за всички присъстващи с вълнуващите си изпълнения създадоха  участниците от творческа група „Певци” и „Танцьори” от НУ „Паисий Хилендарски” с ръководители Стефка Стефанова и Мария Бензарова. Народните обичаи и традиции за Коледа бяха пресъздадени от творческа група „Актьори” с ръководител Цветанка Няголова и групата за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски" с ръководител Мария Иванова.
Като истински майстори на кукления театър се представиха учениците от творческа група „Актьори с кукли” с ръководител Недка Пайтакова, а участниците в клуб „Екология” се изявиха като смели модели с дизайнерски облекла, подготвени от рециклирани материали. Така те показаха как трябва да бъде опзвана природата, за да живеем в един чист и уютен свят.
 Както на  всеки празник не липсваше и празничната трапеза – клуб „Нашата кухня” към СУ „Св. св. Кирил и Методий” бяха подготвили разнообразни лакомства.
Малките фотографи от клуб „Фотография” с ръководител Енчо Божков към СУ „Св. св. Кирил и Методий” запечатаха вълнуващите моменти от тържеството в множество снимки.
 
 
Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери
 
------------------------------------------------------
23.11.2017г.
proekt_eu_nauka.jpg
 
 
Проектът „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване”, който изпълнява НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча в партньорство със СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Община Стрелча и  "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона", включва разностранни дейности, подчинени на главната цел – създаване на подходящи условия за изграждане на пълноценни граждани, както сред всички подрастващите в община Стрелча, така и сред етническите малцинства.
Новата учебна 2017-2018 година започна с поредица от запомнящи се прояви на клубовете, чиято работа е насочена към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда.
На 22 септември 2017 г. клубовете „Родолюбец” към НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с ръководители Радка Иванова и Светлана Татарова участваха в организацията и провеждането на общоградското честване на Деня на независимостта. Наред с отбелязването на държавническия акт отпреди 109 години бе извършен водосвет и поръсване на знамената на институциите в общината.
 
Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери
 
Двата клуба организираха и факелно шествие и тържествено честване на Деня на будителите в навечерието на националния празник – 31 октомври 2017 г. На 1 ноември членовете на клуб „Млад спасител” към НУ „Паисий Хилендарски” поднесоха цветя на паметниците на будителите от Стрелча.

Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери

Клубовете „Млад спасител” към двете училища с ръководители Стойна Караджова и Радослав Русев организираха на 16.10.2017 г. демонстрация по евакуация при природни бедствия и аварии с участието на служителите от Пожарна безопасност и защита на населението от гр. Стрелча. Младите спасители показаха на практика наученото в класната стая с помощта на опитните пожарникари от службата в града. Срещите между професионалистите и подрастващите продължиха чрез посещения на участниците от клуба към НУ „Паисий Хилендарски” в противопожарната служба в Стрелча на 19 октомври и 9 ноември 2017 г.

Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери

Дейността на клубовете „Етнография” в двете учебни заведения с ръководители Андон Божков и Ненка Петришка  е насочена към изследване на етническите традиции в региона, като целта е  учениците да се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ и приемане на различните. На 7 ноември 2017 г. членовете на клуб „Етнография” към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  подготвиха и представиха в училището изложбата „Различни, но заедно.  Да запазим традициите по българските земи”. Експонираните носии и предмети от бита илюстрират характерните елементи от живота на двата етноса – български и ромски, които от столетия съжителстват мирно в региона. Работата по проучването и опознаването на етническите традиции продължи на 18 ноември 2017 г. в съвместно организираното между двата клуба посещение на Етнографския музей – Куюмджиева къща и Балабановата къща в Пловдив.

Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери

Изпълнението на дейностите по проект „Обединени от знанието” ще продължи до 23.01.2019 г.
 
------------------------------------------------------

Поредица от публични прояви през първите пет месеца на 2017 г. илюстрираха реализирането на дейностите по проект „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване”.
Бенефициент на проекта е НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча в партньорство с Община Стрелча, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча и  "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона".
     От стартирането на проекта на 23.01.2017 г. са сформирани 13 клуба с културно-историческа и творческа насоченост. Дейността им  е свързана със съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства, както и с творческа изява в интеграционна мултикултурна среда.
Културно-историческото наследство на Стрелча е предмет на изследване от клубовете „Родолюбец” от двете училища в града с ръководители  Радка Иванова и Светлана Татарова. Два обекта на материалното археологическо наследство на траките бяха посетени от участниците в клубовете в рамките на тематично-образователните екскурзии „По стъпките на траките”. На 03.05. и на 13.05.2017 г. малките изследователи посетиха тракийска куполна гробница „Жаба могила”, тракийски култов комплекс Старосел, Казанлъшката гробница и Голямата Косматка.
Наученото и впечатленията от видяното учениците представиха в открития урок с едноименното име, изпълнен със състезателни задачи и научни предизвикателства в Исторически музей – Стрелча на 31.05.2017 г.
Творческите занимания като начин за възпитание в дух на толерантност, взаимопомощ и приемане на различните и възможност за социализация и активно включване в училищния живот на децата от етническите малцинства и техните връстници, са широко застъпени в проекта „Обединени от знанието”.  Общоградските празници 24 май - Деня на писмеността и културата, „Празник на розата” и хепънинга „Детство мое” по повод Международния ден на детето, като и проведеният  на 25.04.2017 г. Втори училищен фестивал на патриотичната песен при НУ „Паисий Хилендарски”, предоставиха възможност на участниците в творческите групи от двете училища да покажат постигнатите резултати от няколкомесечната си работа.
На слънчевия 24 май настроение за всички присъстващи подариха изпълнителите от творческа група „Танцьори” към НУ „Паисий Хилендарски”, с ръководител Мария Бензарова.
Творческа група „Актьори” с ръководител  Енчо Божков при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” се включи активно в реализирането на спектакъла „Стрелча рози бере” от програмата на Празника на розата” на 27.05.2017 г. на пл. „Дружба” в града. Малките актьори показаха майсторство и самочуствие при осъществяване на визионите, представящи всички етапи на розопроизводството – основният поминък за стрелчани.
На 1 юни 2017 г., община Стрелча, НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” организираха хепънинг под надслов „Детство мое” , изпълнен с песни, танци, забавления и лакомства.
Творческите групи „Певци” и „Танцьори” при НУ „Паисий Хилендарски,” с ръководители Стефка Стефанова и Мария Бензарова, зарадваха публиката с весели песни и оригинални танци. Артистичните умения на участниците в творческите групи „Актьори” и „Актьори с кукли”, с ръководители Цветанка Няголова и Недка Пайтакова, бяха представени в рецитала „Детство мое” и пиесата „Как се раждат цветята?”.
С изкусно приготвени лакомства, членовете на клуб „Нашата кухня”, с ръководител Мария Дякова при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” почерпиха всички присъстващи. Участниците в клуб „Фотография”, с ръководител Енчо Божков, следяха за всички вълнуващи моменти, които запеметиха в снимки.
Изпълнението на дейностите по проект „Обединени от знанието” ще продължи до 23.01.2019 г.

Проект BG05M2OP001-3.002-0263„Обединени от знанието”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери


------------------------------------------------------
29.07.2017г.
 
Творческа група „Певци” към НУ „Паисий Хилендарски” с ръководител г-жа Стефка Стефанова  участва в празничната програма на провелия се на 29.07.2017 г. Празник на град Стрелча. Макар и в лятна ваканция малките певци не пропуснаха да зарадват публиката с чудесните си песни, подготвени в  часовете за творчество през изминалата учебна година, предвидени по проект „Обединени от знанието” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Творческите занимания и изяви са начинът, по който децата от Стрелча  се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ , приемане на различните и възможност за социализация и активно включване в училищния живот на децата от етническите малцинства.


Преглед на снимка в оригинални размери
 
------------------------------------------------------
27.05.2017г.

Творческа група „Актьори” при СУ Св. св. Кирил и Методий” започна подготовката си за участие в спектакъла „Стрелча рози бере”, който ще бъде представен  на Празника на розата в град Стрелча на 27.05. 2017 г. В нарочно занятие ръководителят Енчо Божков разпредели ролите между участниците в групата – розоберачи, казанджия, търговец на розово масло и др. Учениците с приеха поставената задача с ентусиазъм и се включиха в репетициите.

Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери


------------------------------------------------------


Клуб „Етнография” с ръководител Андон Божков при СУ „Св. св. Кирил и Методий” проведе час, посветен на пролетните празници в средногорския край на 11 април 2017 г. За целта членовете на клуба посетиха етнографската експозиция в Исторически музей – Стрелча и се запознаха в характерното работно облекло, съдове и битови навици на стрелчани в миналото. Учениците проследиха кои от трудовите навици и пролетни празници са пренесени  във времето и се спазват и до днес, както от българското, така и от ромското население в града.


Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери------------------------------------------------------
proekt_eu_nauka.jpg

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със стартирането на проект „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” се проведоха родителски срещи в двете училища на община Стрелча.
 На 07.03.2017 г. в НУ „Паисий Хилендарски”  директорът на училището и ръководител на проекта  г-жа Иванка Петришка  запозна родителите с целите,  същността и дейностите на започващия проект. След изчерпателната презентация  родителската среща продължи по клубове и групи.
В СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  на 15.03. 2017 г. родителите се запознаха с работата и заложените дейности  по  отделните клубове.

Преглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размериПреглед на снимка в оригинални размери

-------------------------------------------------------


Проект
BG05M2OP001-3.002-0263 
Обединени от знанието”

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ (с възможност за изтегляне)
 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
 
Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване”
 
Процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”
 
Обща стойност: 377 779.80лв.
 
От ЕС- 321 112.83 лв. Национално финансиране – 56 666.97 лв.
 
Срок на изпълнение – 24 месеца
 
Начало: 23.01.2017г Край:23.01.2019 г.
 
Бенефициент НУ „Паисий Хилендарски” град Стрелча
 
Партньори Община Стрелча , СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стрелча , Сдружение "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона"
 
Главна цел:
Подобряване на условията за равен достъп до качествено образование на ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на подходяща образователна среда за включването им по активно в училищния живот и подпомагането им да се изградят като пълноценни граждани,за да постигнат успешна реализация

Специфични цели:
1.Допълнителни занимания за ученици, за които българският език не е майчин, за да се компенсират пропуските при усвояване на учебния материал; 2.Взаимно опознаване на ученици от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; 3.Засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в учебно-възпитателния процес и други форми на общуване (клубове) в училище; 4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в мултикултурна училищна среда

Екип на проекта
Ръководител на проекта- Иванка Николова Петришка – директор на НУ „Паисий Хилендарски” гр.Стрелча
Координатор – Ганчо Танчев Грозев – директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стрелча
Асистент
– Станислава Савова Станева- секретар на община Стрелча
Експерт юрист
– Станислава Иванова Василева – адвокат от Софийска адвокатска колегия
Счетоводител
– Соня Георгиева Филипова – счетоводител на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стрелча
Ненка Петришка
- ръководител на клуб "Етнография" в НУ "Паисий Хилендарски"
Андон Божков - ръководител на клуб "Етнография" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Ненка Кирова - ръководител на клуб "Екология" в НУ "Паисий Хилендарски"
Мария Дилбазова - ръководител на клуб "Млад спортист" в НУ "Паисий Хилендарски"
Стойна Караджова
- ръководител на клуб "Млад спасител" в НУ "Паисий Хилендарски” Радослав Русев - ръководител на клуб "Млад спасител" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Радка Иванова
- ръководител на клуб "Родолюбец" Паисий Хилендарски"
Свeтлана Татарова
- ръководител на клуб "Родолюбец" СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Парашкева Роглекова
- ръководител на клуб "Матрицата" Паисий Хилендарски"
Танчо Мелин
- ръководител на клуб "Матрицата" СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Мария Дякова
- ръководител на клуб "Нашата кухня" СУ "Св.Св.Кирил и Методий
Енчо Божков
- ръководител на клуб "Фотография"в СУ "Св.Св.Кирил и Методий”
Цветанка Няголова
- ръководител на творческа група "Актьори" Паисий Хилендарски" Мариана Няголова - ръководител на творческа група "Актьори" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий
Недка Пайтакова
- ръководител на творческа група "Актьори с кукли " Паисий Хилендарски"
Стефка Стефанова - ръководител на творческа група "Певци" Паисий Хилендарски"
Мария Бензарова
- ръководител на творческа група "Танцьори" Паисий Хилендарски”
Мария Иванова
- ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"
Мария Стоянова
- ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"
Анна Сараджова
- ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"
Денка Цемова
- ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"
Панка Козарекова
- ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Себастиян Добрев
-експерт образователни дейности

Дейности

1
.Провеждане на допълнителни часове за обучение по български език и литература за ученици от НУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св.Св. Кирил и Методий", за които българският език не е майчин Ще бъдат сформирани общо 4 групи за началните класове от НУ"Паисий Хилендарски", които имат констатирани пропуски в усвояването на учебния материал по български език и 2 групи с ученици от пети и шести клас от СУ "Св. св. Кирил и Методий". Във всяка група ще има представители на различни етноси и пол - по 10 ученици, за които българският език не е майчин и които имат проблеми с общуването.

2. Провеждане на допълнителни часове по математика за ученици от малцинствата, от НУ "Паисий Хилендарски", застрашени от отпадане от образователната система
Ще бъдат сформирани общо 4 групи за началните класове от НУ"Паисий Хилендарски", които имат констатирани пропуски в усвояването на учебния материал по математика . Във всяка група ще има представители на различни етноси и пол - по 10 ученици, за които българският език не е майчин.

3. Дейност на клубове, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда.
В рамките на проекта ще се сформират общо 13 клубa, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда. Работейки в клубовете, учениците ще се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ и приемане на различните. По този начин на учениците от малцинствата ще бъде предоставена възможност за социализация и по-активно включване в училищния живот. В съвместни редовни занимания в свободното време по-големите ученици ще подпомагат по-малките с цел създаване на интеграционна среда и формиране на умения за работа в екип. Ще бъдат сформирани следните клубове : - 2 клуба "Етнография" с ученици от двете училища със занятия, свързани с традициите на двата етноса - българи и роми.Те ще проучват традиции, свързани с бита и обичаите на региона. Ще проучват поминъка и занаятите на населението от региона. Ще оформят етнографски сбирки в училищата. Учениците ще изработват и свои произведения. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 2 клуба "Матрицата" с ученици от двете училища със занятия, свързани с работа с компютър и придобиване на знания и умения за качествено ползване на интернет и начини за селектиране на информация, общуване в социалните мрежи(ползи и опасности).Учениците от двата клуба ще създадат блог на проекта в интернет и ще го запълват с информация от провежданите дейности, с цел популяризиране на проекта сред обществеността. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 1 клуб "Фотография" с ученици от СУ "Св.св. Кирил и Методий" със занятия по фотографиране, обработване на снимки и възпитание на естетическото възприятие у учениците. Заедно с клубове "Матрицата" ще поддържат блога на проекта в интернет. Ръководител на клуба ще бъде учител от училището. - 1 клуб "Екология" с ученици от НУ "Паисий Хилендарски" със занятия, свързани с насърчаване на екологичното съзнание за опазване на околната среда чрез развитие на творческите заложби на учениците. Ще оформят изложбени сбирки в училище. Ръководител ще бъде учител от училището -2 клуба "Нашата кухня" с ученици от СУ "Св.Св.Кирил и Методий"със занятия, свързани със събиране на информация и рецепти за ястия от традиционната българска и ромска кухня и приготвянето им. Ще организират кулинарни изложби. Ръководители ще бъдат учители от СУ "Св.Св.Кирил и Методий" -1 клуб "Спорт и здраве" с ученици от началното училище със занятия по спортно подготвителни дейности. Ще се провеждат състезания с участието на родителите на децата и ще бъдат сформирани отбори с тяхно участие. Ръководител на клуба ще бъде учител-треньор от училището. - 2 клуба "Млад спасител" с ученици от НУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св.Св.Кирил и Методий" със занятия, които дават знания и умения за здравето и оказване на първа помощ, ориентиране в градска и природна среда. Чрез ситуационни игри ще придобият умения за правилна реакция в ситуации на аварии, природни бедствия. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 2 клуба "Родолюбец" с ученици от двете училища партньори. Занятията ще включват запознаване с всички местни забележителности и историята на региона, което освен допълнителни знания ще развие местен патриотизъм и принадлежност към общността. Ръководители ще бъдат учители от двете училища.

4.Провеждане на публични мероприятия за представяне на дейността на клубове с цел информиране на училищните общности и популяризиране дейностите по проекта сред обществеността в Стрелча.
През всяка учебна година от проекта ще бъдат организирани и проведени мероприятия за представяне на дейността на клубовете с цел информиране на училищната и местна общност за популяризиране дейностите по проекта, както следва: 1. Представяне на дейностите на клубове "Етнография","Фотография" "Екология", "Нашата кухня", с по 2 изложби за всяка учебна година 2. Представяне на дейностите на клуб "Спорт и здраве" - по 2 срещи със състезателен характер на учебна година със специално включване на родителите в тях 3.Представяне на дейностите на клубовете "Млад спасител"- по 2 демонстрации на година 4. Представяне на дейността на клубовете "Родолюбци" с по 2 открити урока на година. Учениците ще направят еднодневни тематично образователни екскурзии: "По стъпките на траките" и "По стъпките на Априлци" , които ще бъдат теми на два от откритите уроци. 5. Представяне на дейностите на 2 клуба "Матрицата"- създаване на специален блог на сайтовете на НУ "Паисий Хилендарски и СУ "Св.св. Кирил и Методий", както и на сайта на общината, в който ще бъдат публикувани информационни материали за дейностите по проекта, за занятията по клубове и за представителните изяви.

5. Създаване на учебен театър " Млади звезди"
Създаването на учебен театър "Млади звезди" цели театралното изкуство да събере различните и да развие техният талант. В рамките на този театър ще работят 5 творчески групи, в които ще участват ученици от двете училища-партньори, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол и възраст. Учениците ще бъдат подбрани след предварително обявен кастинг за подбор, според техните заложби и интереси. Те ще работят съвместно в групи и заедно за обучение в : 2 творчески групи "Актьори" - учениците от двата клуба, които ще бъдат сформирани от двете училища ще се запознаят с тънкостите на актьорската игра и пресъздването на различни сцени от фолклора на двата етноса ; 1творческа група " Певци", в която учениците ще се изявяват и усвояват музикални и певчески умения, ще изучават песни характерни за двата етноса ; 1 творческа група "Актьори с кукли" , които ще работят върху пресъздаването на сюжети, чрез управлението на кукли и ще усвояват работата на кукления актьор и 1 творческа група "Танцьори"-тя ще изучава танци на различните етноси и ще усвоява културата на двата етноса. В края на проекта ще бъде представен един цялостен спектакъл, обхващащ дейността на петте творчески групи, който ще бъде представен пред училищните общности на двете училища, както и пред обществеността на град Стрелча. През двете години работата на творческите ателиета ще се популяризира чрез участието им на организирани празници от партньора по проекта община Стрелча.

6. Организация и провеждане на образователен летен тренировъчен лагер за участниците от клубове "Родолюбец"
Образователните летни тренировъчени лагери ще се организират, в рамките на една седмица през лятната ваканция, за 24 ученици от клубове „Родолюбец“ от Начално училище „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методи“ от гр. Стрелча. Ще се изготви конкретна програма за занятията и тренировките, с които ще бъдат запознати и родителите на родителски срещи преди заминаването. В рамките на една седмица ще се провеждат занятия, тренировки, походи сред природата и ще се организират състезания и игри.

7. Организация и провеждане на образователен лагер "Зелено училище"
Зеленото училище" ще се организира за 36 ученици от клубове по "Екология" и "Спорт и здраве" от НУ "Паисий Хилендарски и клуб "Фотография" от СУ "Св.св. Кирил и Методий" в местността с. "Паничище" в рамките на една седмица след първата година от проекта в лятната ваканция на учениците. Ще се изготви план-график на занятията, в съответствие с методологията за провеждането на зелено училище на Национален парк "Рила" и дейностите на клубовете през годината.

8. Образователен лагер " Съхрани историята"
В образователното пътуване ще вземат участие 48 ученици-участници в клубовете по "Етнография" и "Матрицата". Пътуването ще се осъществи в рамките на една седмица през лятната ваканция на учениците. Учениците ще бъдат придружавани от 4 учители-ръководители на клубове. По време на престоя си в Банско учениците ще посетят много значими исторически места и обекти като Исторически музей, Паметник на Паисий Хилендарски, Белината къща (къща музей "Неофит Рилски"), Веляновата къща, Дом музей "Никола Вапцаров", Църквата "Света Троица" и др. Предвижда се обиколката на учениците да бъде под формата на пътуваща беседа. За целта ще бъде привлечен образователен експерт-културолог/историк, който да модерира дискусията и да поднесе необходимата информация на достъпен за учениците език.

9. Образователно пътуване на Учебен театър "Млади звезди"
Предвижда се провеждането на 5 дневно образователно пътуване до град София. В него ще вземат участие учениците-участници от петте творчески групи към учебния театър - общо 60 ученици. Пътуването ще се осъществи в рамките на 5 дни през пролетната ваканция. Учениците ще бъдат придружавани от учителите-ръководители на творческите групи. По време на престоя си в София учениците ще посетят много значими за театралното изкуство места като НАТФИЗ "Кръсто Сарафов", водещ столичен театър, Куклен театър, Национална художествена галерия и др. Предвижда се обиколката на учениците да бъде под формата на пътуваща беседа. За целта ще бъдат привлечени двама експерт-културолог/историк, които да модерират дискусиите и да поднесат необходимата информация на достъпен за учениците език.

10. Организация и провеждане на образователно-тренировъчен лагер "Млад спасител"
Образователният летен тренировъчен лагер ще се организира в рамките на една седмица през лятната ваканция, за ученици от клубове "Млад спасител" от НУ „Паисий Хилендарски“ и СУ„Св. Св. Кирил и Методи“ от гр. Стрелча. Ще се изготви конкретна програма за занятията и тренировките, с които ще бъдат запознати и родителите на родителски срещи преди заминаването. В рамките на една седмица ще се провеждат занятия, тренировки, ще се правят походи сред природата, ще се организират състезания и игри. За тях по време на престоя ще отговарят ръководителите на клубове, специалисти, предоставени от БЧК и представители на Сдружение "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона", както и родители от двата етноса. Целта, която преследваме с участието на родителите е да ги запознаем с ползите на образователната интеграция.

11.
Управление и контрол на проекта Екипът за управление и контрол по проекта е сформиран така, че да бъде осигурено ефективно и ефикасно изпълнение на предвидените дейности и да бъде осъществяван постоянен контрол. Екипът се състои от лица, които са доказали своята квалификация в управлението и контрола на други такива проекти. Предвижда се екипът да се състои от: ръководител на проекта, администратор на проекта, асистент, счетоводител и юрист. Те ще осъществяват дейности, свързани с организацията, управлението, външното възлагане на дейности по проекта и контрола върху изпълнението на проектните дейности, както и за осигуряване на публичност по проекта. Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите ще се осъществява чрез въвеждането на: присъствени листове; календарно-тематични планове за работата на всяка една група; протоколи от работни срещи на екипа; протоколи от проведени родителски срещи; посещения на учебни и практически занятия по клубове от ръководителя и администратора на проекта; снимков и филмов материал от проведените занятия, представителни изяви, изложби и дейности по клубове; анкети с ученици и родители. С всеки един ръководител на група ученици ще бъде сключен договор и длъжностна характеристика за задълженията му по проекта. От учениците ще се изисква редовно посещение на плануваните занятия и представителни изяви, което ще бъде удостоверявано с присъствени листове. Екипът по управление на проекта ще осъществява постоянен контакт с всички партньори и участници. Предложените мнения и препоръки от страна на участващите учители, експертът по образователни дейности, родители и ученици ще бъдат изходна точка за набелязване на следващи стъпки за подобряване на достъпа до образование и създаване на по-добри условия за интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства.

12. Информираност и публичност по проекта
Предвижда се поставянето на информационни табели, съдържащи информация за проекта в двете училища-партньори. Ще бъдат отпечатани банери с идентично съдържание в преносим вид, които ще бъдат използвани при провеждане на представителните изяви на клубовете и на заключителния спектакъл. Предвидени са и други допълнителни дейности като: - Публикуване на сайта на училищата - партньори и на сайта на Община Стрелча на информация за проекта; - Провеждане на пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне и публикуване на информационни материали -прессъобщения за дейностите по проекта, които ще бъдат публикувани в местната преса и на сайтовете на училищата-участници; - Създаване на информационен блог за проекта на сайтовете на училищата.


----
Проект BG05M2OP001-3.002-0263„Обединени от знанието”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.