+ A | - a | A
· ОУП
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***

1muzei.jpg

  Исторически музей-Стрелча е културна институция, чиято основна дейност е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности чрез издирване, събиране, документиране, научно изследване и популяризиране на това богатство. Музеят е с общ тематичен план.   
  
  Основите на музейното дело в град Стрелча са поставени през 40-те години на  XX в.от местни краеведи и общественици като Тодор Белчов, Евстати Площаков, Иван Антонов и др., които в продължение на половин век създават богата музейна сбирка към читалището. През годините сбирката се помещава в различни къщи.
    С Решение №244/29.04.2002г. на Общинския съвет-Стрелча и Писмо №08-00-141/30.08.2002 г. на Министерството но културата музейната сбирка се преобразува в Исторически музей.

    Днешният музеен комплекс в град Стрелча се състои се от две къщи, разположени в двора на Неделеви - Грозева и Неделева къща.

  В Грозевата къща са разположени експозициите на музея: "Археология", “Българските земи ХV – ХІХв.”, “Художествен отдел”.

В експозиция „Археология”,  разположена на първия етаж, може да бъде проследена историята на първите заселници в този регион от  каменно-медната епоха до Средновековието. Голяма част от изложените във витрините експонати в този отдел постъпват през 1976, 1977 и 1978 г. от проведените мащабни археологически разкопки с научен ръководител Георги Китов. Богата е колекцията от каменни и кремъчни оръдия на труда –  перфорирани брадви, полирани тесли и длета, стъргалки, ножове и резци за сърпове от кремък. Глинените съдове от праисторическите  селища представят развитието на грънчарството – един от най – древните занаяти, наред с предачеството и тъкачеството, илюстрирани в музейните витрини със значителното количество прешлени и тежести за тъкачен стан. Изключително интересни са глинените идоли - антропоморфна и зооморфна пластика.

Акцент в изложбата е тракийската гробница и светилище в Жаба могила, разположена на 2 км от града. Гробницата е една от най-големите на Балканите. Голям интерес за посетителите на музея представляват експонатите, открити при проучванията Жаба могила: колесница-четириколка, акротерий с изображение на горгона Медуза, внушителна с размерите си варовикова плоча с релефно изображение на лъв и полихромна украса в периферията, различни части от пластична украса от входа на гробницата, сребърни апликации, зооморфни стилизирани керамични фигури, керамични съдове и др.

В експозицията значително място заемат и находки, открити в  средновековната крепост в м. Галата, построена вероятно по времето на византийския император Юстиниан. Интересни са ключалката на крепостната врата, различни сечива, върхове на стрели и копия, както и множество накити, сред които изцяло запазени стъклени гривни.

2muzei.jpg
3muzei.jpg
4muzei.jpg
Експозиция „Българските земи ХV-ХІХ век” е разположена на втория етаж в Грозевата къща. Състои се от две зали.

 В едната е разположена етнографска изложба, показваща предмети от бита и поминъка на стрелчани в миналото. Тук могат да бъдат видянистрелчанско облекло и накити от миналия век, както и предмети,  свързани със занаятите, които са се развивали в този район: тъкачество, предачество, мутафчийство, абаджийство. Особено ценен и интересен е изложеният меден печат на църквата "Света Неделя Огнена", която днес не съществува. От особен интерес за посетителите на музея е и работещият тъкачен стан.
Другата зала в този отдел е зала "Априлско въстание". Експозицията проследява събитията от идването на Васил Левски в Стрелча и създаването на първия революционен комитет до Освобождението. В тази зала е изложено знамето на поборниците от Стрелча, както и печатът на революционния комитет. Богата е колекцията от огнестрелно и хладно оръжие. На особен интерес се радва и куршумолеярницата на поп Бойчо Петров Ханджиев, който заклева стрелчанския комитет.

5muzei.jpg
6muzei.jpg
7muzei.jpg
Отдел "Художествен" на музея е разположен на третия етаж. Отделът също е с две зали. В едната зала ценителите на това изкуство могат да видят блестящи произведения на Никола Образописов,  Цветан Панчовски, Нейчо Дойчев, Стоян  Раканов, ВихраГриговорова и др. Другата зала е изцяло посветена на местния художник и иконописец Мильо Маринов Балтов, който учи във втория випуск на Рисувалното училище в София (днес Художествена академия) в курса на Ярослав Вешин,  един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници. Музеят притежава и шест картини на Златю Бояджиев.

8muzei.jpg9muzei.jpg

    В другата сграда на музейния комплекс - Неделева къща, е разположена постоянна изложба за розобера-основният поминък на стрелчани от Освобождението до наши дни. В същата сграда се намира и просторната изложбена зала, в която се експонират временните изложби.
 


    Исторически музей – Стрелчасе намира в центъра на града.
 
Музеят работи всеки ден от 8.30 ч. до 12.00 ч.– 13.00 ч. до 17.30 ч.

Тел. за контакти: 03532/35-33
e-mail: museumstrel@abv.bg

КАТАЛОГ НА EКСПОНАТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТРЕЛЧА С ВИСОКА ХУДОЖЕСТВЕНА И  НАУЧНА СТОЙНОСТ 

 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.