· ОУП
Публичен регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС

по редРегистра- ционен номерНаимено- вание(1)АдресПредмет на дейност(2)Срок(3)Представени идеални части в % от етажната собственостЧленове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща)Начин на представи- телство (4)
1С-995-СС-1/25.02.2015г. „Бъдеще- гр.Стрелча, бул.България №110, вх.А,Б,В”Гр. Стрелча, бул.България №110, вх.А,Б,В„Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общински бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственостБезсрочен100%Председател на УС: Кристина Василева Коева Самоходова- гр.Стрелча, бул.България №110, вх.Б, ет.2, ап.6, тел.0885871361
Член: Тодорка Стоянова Маринска, гр.Стрелча, ул. Иван Вазов, №15, тел.0878563729
Член: Стоянка Рашкова Илиева, гр.Стрелча, бул.България №110,вх.Б, ет.1, ап.1, тел:0895173311
Член: Цонка Лукова Лулчева,гр.Стрелча бул.България №110,вх.Б, ет.1, ап.3, тел.0895428382
Член: Недялка Маринова Делова, гр.Стрелча, бул.България №110,вх.А, ет.3, ап.8, тел 0878743141
Поотделно: Председател на УС: Кристинка Василева Коева-Самоходова
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.