+ A | - a | A
· ОУП
ОП "БКС и общински имоти"

        Общинско предприятие “БКС и Общински имоти„ към община Стрелча е създадено с решение №18/15.12.2011 г. на Общински съвет - гр. Стрелча, като  специализирано звено на Общината по смисъла на глава VІ от Закона за общинската собственост за доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности. С решение №52 /29.12.2011 г. е приет и Правилник за устройството и дейността на общинското предприятие.
      Общинско предприятие "БКС и Общински имоти " гр. Стрелча няма статут на юридическо лице.Управлява се от директор и се финансира от бюджета на община Стрелча в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината и по тримесечия.
 
 
    Предмет на дейност

        Общинско предприятие "БКС  и Общински имоти " гр. Стрелча извършва общински услуги със следния предмет на дейност:
 1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Стрелча
 2. Поддържане чистотата в гр. Стрелча
 3. Снегопочистване  и опесъчаване улиците на гр. Стрелча
 4. Стопанисване, поддържане на общински зелени площи, детски и спортни площадки, тротоари и цветни алеи, производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система в община Стрелча
 5. Благоустрояване, ремонт и поддръжка на  общински имоти
 6. Поддържане и стопанисване на Градска минерална баня и закрит плувен минерален басейн към нея
 7. Поддържане и стопанисване  на  минерален извор "Банче" и прилежащите към него басейни и сгради
 8. Осъществява туристическа дейност по смисъла на чл.3 ал.1 от Закона за туризма - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност и др.
 9. Извършване на други  дейности в обекти, общинска собственост - частна и публична
 10. Поддържане и стопанисване  на  Спортни бази - открит общински минерален плаж  и  прилежащите към него  сгради
 11. Извършване на строително ремонтни дейности в полза на населението и бизнес

        В предприятието работят 41 щатни служители , разпределени в няколко дейности:
 •          - БКС - управление и поддръжка
 •          - Бани и перални
 •          - Озеленяване
 •          - Чистота
 •          - Спортни бази
 
   Материална база
 
     Общинско предприятие "БКС  и Общински имоти " гр. Стрелча  стопанисва и поддържа не движими и движими материални дълготрайни активи собственост на Община Стрелча и наличният стопански инвентар, стоки и материали.
 

Услуги извършвани от БКС

видцена
1.Услуга със специализиран  товарен автомобил МАН РА 4896 КТ – оборудван с цистерна с вода с вместимост 9 000 литра и уредба за измиване на улици, площади, промишлени помещения и др, както следва:
-   услуга без необходимост от общи работници за един мото час
-   услуга с участие на двама общи работници за един мото час       
 


74,40 лв.
87,00 лв.
2.Услуга със специализиран товарен автомобил МАН РА 4896 КТ – оборудван с гребло за сняг и  уредба за разпръскване на пясък и сол за нуждите на физически и  юридически лица, както следва:
- цена за снегопочистване с гребло за един километър в двете посоки    
- цена за машинно опесъчаване/луга/сол/ с материали на възложителя  за един километър в двете посоки   
 99,00 лв.
99,00 лв. 
3.Предоставяне на метален контейнер за дребни строителни отпадъци на физически лица, образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете и извозването му  28,00 лв.
4.Такса за временно съхранение на ИУМПС на площадка, намираща се в УПИ ІІІ Складова база на БКС, в кв. 5а, гр. Стрелча, ул. Димитър Благоев  1 лв./24 часа
 
Таксите  се внасят в брой на касата или по банкова сметка на община Стрелча
 
 
Бюджет на ОП " БКС и ОБЩИНСКИ ИМОТИ "       щракни  ТУК (pdf)
 
 Адрес :  гр. Стрелча, площад  „Оборище” №1
Телефони:03532 2737  
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.