+ A | - a | A
· ОУП
Проекти на подзаконови нормативни актове - АРХИВ 2015 - 2017

 
15 март 2017г. Предложение, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стрелча / СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
10 март 2017г. Предложение, относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост –ниви в землището на гр. Стрелча
 
20 май 2016 г. Отмяна на разпоредбата на чл.56 т.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Стрелча. Предложение. Мотиви
20 май 2016 г. Отмяна на разпоредбата на чл.2, ал.ал.1,2,3,4 и чл.3, ал.ал.1,3,4,5 от Наредбата за условията и реда на прокопаване за прокарване елементи на техническата инфраструктура на територията на община Стрелча. Предложение. Мотиви
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.