· ОУП
Проекти на подзаконови нормативни актове

27 ноември 2023 г.   Проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА; МОТИВИ
17 ноември 2023 г.  Уведомление   Проект на План - сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2024 г

10 ноември 2023 г. Проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА     МОТИВИ –ДОКЛАД
23 март 2023 г.     Обявление Обявление за Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стрелча за 2024 година  

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2024 ГОДИНА

23 януари 2023 г. Проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА.  МОТИВИ –ДОКЛАД  
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

02 декември 2022 г. Проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА.  МОТИВИ –ДОКЛАД  
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

18 ноември 2022 г.  Уведомление   Проект на План - сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2023 г. С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

31 август 2022 г. Проект на Наредба за отмяна на НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на ОБЩИНА СТРЕЛЧА, приета с  Решение № 131/30.07. 2020г. на Общински съвет - Стрелча, взето с протокол №14; МОТИВИ –ДОКЛАД
 
06 юли 2022 г. Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКС  и Общински имоти” гр.Стрелча
МОТИВИ към  проект за изменение  и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКС и Общински имоти" гр. Стрелча

22 юни 2022 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА
 МОТИВИ – ДОКЛАД
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
С П Р А В К А  по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО: Проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча

02 юни 2022 г.  Обявление за Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стрелча за 2022 година

ОБЩИНСКИ Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2023 ГОДИНА

19 април 2022г. ПРОЕКТ (изтегли .doc файл) на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА

МОТИВИ (изтегли .doc файл)– ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове  ОТНОСНО: Проект на  Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча


21 януари 2022г.Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА
МОТИВИ –ДОКЛАД към проекта на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА
С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО: Проект на  Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча

 
23 декември 2021г. ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник  за организацията и дейността на общински съвет – Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация – Стрелча /мандат 2019-2023 г./ ; МОТИВИ –ДОКЛАД;
-С П Р А В К А
  по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
ОТНОСНО: Проект на  Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Стрелча /мандат 2019 г.-2023 г./
 
21 декември 2021г. С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
ОТНОСНО: Проект на  Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча

21 декември 2021г. С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
ОТНОСНО: Проект на План-сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2022 г. Запазване размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча за 2022г. спрямо 2021 г.

19 ноември 2021г.ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА; Мотиви - доклад

17 ноември 2021г. Проект на План - сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2022 г. Запазване размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча за 2022г. спрямо 2021 г.


28 май 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ-ДОКЛАД
 
08 април 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА; МОТИВИ – ДОКЛАДСПРАВКАСПРАВКА

02 април 2021г. ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ - ДОКЛАДСПРАВКА

05 февруари 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИСПРАВКА;


17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА  ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;

17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;

17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - СПРАВКА;

17 декември 2020г. ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ
МОТИВИ – ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - СПРАВКА;


 
 
 
 
 
 
 
22/06/2020 СПРАВКА
 

 
 
 
 

 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.