+ A | - a | A
· ОУП
Исторически музей, НЧ

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

      Исторически музей – Стрелча се намира в центъра на града. Музейното дело в Стрелча води началото си от 40-те години на XX век, когато местни ентусиасти създават богата музейна сбирка. С решение на Министерството на културата от месец август 2002 г. сбирката е преобразувана в Исторически музей. Експозициите на музея са разположени в къща, специално строена за музей по прототип на къщата на чорбаджи Нешо Грозев. Изложените експонати са обособени в три отдела: „Археология”, „Българските земи XV-XIX век” и „Художествен”, по един във всеки от етажите на къщата.
   Експозиция „Археология” проследява времето от праисторията до епохата на Средновековието. Праисторията е представена от каменни и кремъчни оръдия на труда, тежести за стан (доказателство за появата на тъкачеството), култови фигури и керамика. От късното желязо са експонирани въоръжение, керамични съдове и различни култови предмети. Най-голяма част от експозицията заемат находките, открити в „Жаба могила” -  каменни релефи, останки от колесница четириколка, акротерий с лика на горгона Медуза.
     Експозиция „Българските земи ХV – ХІХ век” е разположена на втория етаж. Показана е богатата традиционна материална култура на хората от Стрелча. Тук могат да се видят стрелчански носии, тъкачен стан и предмети от домашния бит. Посетителите могат да се запознаят и с активното участие на стрелчани в Априлското въстание.
      На третия етаж в Исторически музей – Стрелча е разположен отдел „Художествен”. Централно място в експозицията заемат картините на местния художник Мильо Маринов Балтов, учил във втория випуск на Държавното рисувално училище (днешната Национална художествена академия). Посетителите могат да се насладят и на картините на Никола Образописов, Стефан Иванов, Георги Герасимов, Цветан Панчовски, Стоян Раканов и др.
 
Адрес:  гр. Стрелча, бул. „ България“ №80

РАБОТНО   ВРЕМЕ

Без почивен ден
8:30 часа – 17:30 часа
Обедна почивка
12:00 часа – 13:00 часа
 

тел. за връзка 03532/3533

         Тракийска куполна гробница „Жаба могила“

Работно време:
Лятно работно време:    1 април – 30 септември

Понеделник и вторник:   почивен ден
Сряда – четвъртък:        12:00 ч. – 19:00 ч.
Петък – неделя:             10:00 ч. – 19:00 ч.

Телефон за контакт: 0876415177
Такси за посещение:
 -       За възрастни             –  5.00 лв.
 -       За ученици                –  2.00 лв.
 -       За група над 10 души  –  4.00 лв. на човек
 -       За хора с увреждания и деца под 6 години - безплатно

Зимно работно време:  1 октомври – 31 март

    Посещенията ще се осъществяват само за организирани групи по предварителна заявка, направена най-малко 2 дни по-рано на телефон 03532/3533 или на е-mail: museumstrel@abv.bg .

Такса за посещение: 4 лв. на човек.
 
Информация за Жаба могила можете да намерете тук.
 
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ – 1871 Г.”
 
      Народно читалище „Просвещение 1871“ е основано през месец октомври 1871 г. по идея на Васил Левски под името „Зора”. На 24.04.1881г. е преименувано на „Просвещение”. По това време библиотеката и читалището се намират в една сграда, подарена от родолюбивото семейство Тошкови. Новата сграда на читалището  се намира в центъра на града, построена с доброволния труд и със средства на населението. То е открито на 27.09.1964 г. в присъствието на важни гости и политически лидери.
     Дори в най-тежките години на национално-освободителни борби и войни читалището не преустановява дейността си, и въпреки че почти до 19-ти век  липсва всякаква документация, в оцелелите църковни книги се намират  данни, че е имало  читалищна дейност.
    Новият подем започва в началото на 20-ти век. През този период, благодарение на учителя Георги Грозев, в Стрелча започва едно приобщаване на младите към читалището, към новите идеи. В началото дейността започва със сказки , беседи и събрания. Това не било достатъчно. Тук се поражда идеята на ръководството за обогатяване на читалищната библиотека с актуални за времето книги, вестници и списания.
     Интелигенцията на селото не спира да обмисля как да обогатява по- нататъшната дейност на народния светилник- пловдивското издателство „Христо Г. Данов” дарява на библиотеката нови 120 тома, сформирана е и театрална трупа, която изнася множество  представления.
        Светла страница в живота на читалището е периодът след 1935 г., когато  председател става , артистът от Народния театър в София, Добри Дундаров.  С професионализъм и талант,той успява да привлече млади самодейци, които превръща в добри артисти. През 1940 г. към читалището се формира непозната  по това време   дейност „Туристическа спортна група”. През 40-те години на 20-ти век е създаден литературен кръжок „Млад творец”. През 1941 г. Настоятелството взема решение за закупуване на кино машина, като средствата за нея са събрани от благотворителна акция. В читалищната сграда на екран се прожектират широкоекранни фирми.
       Идва и времето на строежа на новата читалищна сграда. Председател по това време е Димитър Пенчев. След откриването на сградата в читалището кипи разнообразен културен живот при много добри условия. Библиотеката има два отдела-за възрастни и за деца и с многохилядния си книжен фонд се превръща в притегателен център за информация и приятни срещи с творци.       
        Народно читалище „Просвещение 1871“ е най-старият културен институт на територията на община Стрелча. То се превръща в съдба за стотиците читатели и самодейци, които с плам и сърце се обогатяват и създават изкуство, без да чакат отплата за това. Благодарение на техния безвъзмезден труд Стрелча успява да съхрани традициите и обичаите си, да възроди местния фолкор и да предаде на младите възрожденския огън на родното място.
        В момента към НЧ „Просвещение – 1871 г.” съществуват  самодейни състави и клубове за деца и възрастни. Певческите групи за автентичен и обработен фолклор са: Женски хор „Родолюбие”; Певческа група „Стрелица”; Театрално музикално сдружение „Бащино огнище”; Певческа група „Роден край”. Танцов състав „Усмивки” развива усета към танца на деца и младежи от училищата в града. Литературният кръжок „Богдан Овесянин” е обединил местните творци, които организират литературни четения и издават антологии със свои произведения. Самодейният  театрален състав е наследник на вековната традиция на театралната самодейност в Стрелча. Всяка година той радва публиката с нова постановка, като постига почти професионално изпълнение на ролите. Самодейците от всички състави  с ум и сърце намират верния път за поддържане на творческия огън и възраждат духа на читалището.
       Заедно с община Стрелча НЧ“Просвещение 1871“ е съорганизатор на важни за общността културни събития като Фестивалът на туризма и етеричните култури,Традиционния празник на града, Етнографски фестивал на Средногорието, а отскоро и инициативата „Тематичен уикенд“.
       В малка община като нашата читалището е единственият културен институт, призван да приближава книгата, изкуството и информацията до хората от местната общност.