Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1121
(Категория: Решения)
Публикувано от adm_str2
сряда 28 октомври 2015 - 16:05:51


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1121
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на кметския наместник на с.Дюлево
за мандат 2011 - 2015г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1069 )