Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1134
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:08:02


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1134
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на Христоско Николов УзуновНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1083 )