Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1136
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:11:45


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1136
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на дървесина от общ. Горски територии през 2016г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1085 )