Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1138
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:15:37


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1138
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ани ПайтаковаНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1087 )