Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1143
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:26:10


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1143
Взето от ОбС – Стрелча
В делови ред
на 23.09.2015г.
 
Относно: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по проект "Нови възможности за грижа” по ОПРЧР.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1092 )