Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 11
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
вторник 24 ноември 2015 - 09:59:06


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по проект "Нови възможности за грижа” по ОПРЧРНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1109 )