Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 16
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
петък 08 януари 2016 - 13:09:59


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 16
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23.12.2015г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за община Стрелча за 2016г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1127 )