Новина: Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев направи отчет за свършеното от началото на годината
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 28 юни 2013 - 17:05:41


Отчет за дейността на общинска администрация  направи кметът на  общината Иван Евстатиев в селата Дюлево и Блатница. По време на срещата с жителите на селата от общината бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи и които са подадени.
в с. ДюлевоКметският наместник на с. Дюлево Стефка Бончева акцентира върху свършеното в социалната сфера- вниманието към  самотноживеещите хора, своевременното набавяне на дърва за огрев, както и поддържането на чистота.

„В Държавен фонд „Земеделие”  вече са внесени проекти за възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с.Свобода, с. Блатница на стойност 49 999,84 лева. Отново по прокет в село Смилец ще бъдат закупени защитни средства и оборудване на противопожарно депо в село Смилец на стойност 19 733 лева. С финансиране от Държавен фонд земеделие ще бъде създаден културен мобилен център в село Дюлево на стойност 352 000 лева, съобщи Кметът на общината Иван Евстатиев. Той подчерта, че вече са факт и ремонтите в района на гробищния парк на село Дюлево.

Към ПУДООС /Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда/ вече са внесени проекти за почистване и озеленяване на градинка в с. Дюлево и създаване на кът за отдих /9 478лв./ Почистване и озеленяване на парково пространство и създаване на кът за отдих в с. Смилец /9 600лв./

Кметът на общината Иван Евстатиев  съобщи, че за всяко едно от селата в община Стрелча се изготвят проекти за пълна подмяна на водопровод и канализация. Целта е да се решат дългогодишните проблеми с водоснабдяването.

Кметският наместник на село Смилец Ангел Кукуванов подчерта в своя отчет, че основния стремеж на общинското ръководство е разкриването на нови работни места и подобряване на инфраструктурата. В тази връзка бе съобщено, че следващия месец предстои преасфалтирането на няколко улици.

Отчетите на всеки 6 месеца се правят по инициатива на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Целта е хората да получат реална представа за работата на общинска администрация, както и да се запознаят с предстоящото.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.159 )