Новина: Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев направи отчет за първите шест месеца от началото на годината
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 28 юни 2013 - 17:43:56Отчет за дейността на общинска администрация  направи кметът на общината Иван Евстатиев в селата Свобода и Блатница.
„В с. Свобода ще бъде реализиран един от най- големите проекти „Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода” на стойност 2 807 862 лв.Вече е проведена тръжната процедура за изпълнител на СМР, обявена е процедура за избор на изпълнител на строителен надзор”, съобщи кметът Иван Евстатиев.

Кметският наместник на с. Свобода  Димитър Македонски обясни пред присъстващите, че по проект предстои да бъде създаден културен мобилен център. Стойност- 352 880 лева. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие”. Подготвят се документи за авансово плащане. Предстои провеждане на тръжни процедури за доставка на автобус и доставка на компютърно оборудване.

За същата сума ще бъде създаден такъв център и в село Блатница. Обособяване на кът за отдих в с.Свобода – 9 883 лева.

По проект ще бъдат  почистени и озеленени зелени площи в с.Блатница и създаден кът за отдих – 9698,50 лева.

„Усилията на общинското ръководство са насочени към създаване на нови работни места и решаване проблемите с водоснабдяването”’, подчерта пред жителите на село Блатница кметският наместник Събо Кунчев.

По проект пред Държавен фонд Земеделие предстои Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница, община Стрелча – 49 999,84 лева.

Отчетите на всеки 6 месеца се правят по инициатива на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Целта  е хората да получат реална представа  за работата на общинска администрация, както и да се запознаят с предстоящото.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.160 )