Новина: По проект в с. Свобода, община Стрелча ще бъде създаден мобилен културен център
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 02 юли 2013 - 18:18:35


Общите цели на проекта са чрез създаването на мобилния център в Народно читалище „Фар-1937” да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържането на жителите. През 150- годишната си история българското читалище е доказало своята роля за обществото. НЧ „Фар- 1937” село Свобода се нуждае от мерки за запазване на културното наследство и обогатяването му. Материалната му база е влошена и вече амортизирана.svoboda_chitalichte.jpgПроектът предвижда да се обнови материалната база  и да се въведат нови технологии в библиотечната дейност на читалището. Целта е да се повиши привлекателността на читалището и да се активизира интереса на населението.
В дългосрочен план проектът ще подобри и обогати социалния и културния живот на населението на община Стрелча.
Конкретната цел на проекта е да се направи ремот на сградата. Предвижда се и закупуване на мобилна библиотека, която ще пътува из селото и ще достига до най- отдалечените негови части и до трудноподвижните жители. Ще бъдат закупени и нови книги.
Проектът предвижда закупуване на компютърна техника, която ще бъде разположена в мобилната бибиотека и ще бъде използвана от жителите на селото. Стойността на проекта е  352 880 лева. Вече е подписан договор с Държавен фонд «Земеделие». Подготвят се документи за авансово плащане. Предстои провеждане на тръжни процедури за доставка на автобус и доставка на компютърно оборудване.
За селата Блатница и Дюлево също има внесени проекти за създаване на мобилни културни центрове, всеки на стойност 352 880 хил.лв.


Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.161 )